Prenumerera

BOLAGSSTYRNING

Ledning

 

Richard Paxman, VD
Född 1983, anställd sedan 2009. Richard Paxman har en gedigen erfarenhet av global marknadsutveckling, samt planering och genomförande av kliniska tester och regulatoriska godkännanden specifikt relaterade till skalpkylning. Richard Paxman har varit verksam i bolaget sedan 2007. Dessförinnan hade han en ledande befattning inom Brewfitt Ltd. Richard Paxman är styrelseledamot i Brewfitt Ltd och Paxman Coolers Ltd.
Utbildning: Management Science at University of Manchester, Institute of Science and Technology.
Aktieinnehav: 1 281 000 aktier

 

Emelie Gustafsson, C.F.O.
Född 1980, anställd sedan 1 mars 2020. Emelie Gustafsson är sedan 2015 anställd som C.F.O. i CIMON-koncernen och innehar styrelseuppdrag i flertalet bolag inom CIMON-koncernen.
Utbildning: Dubbel kandidatexamen i ekonomi och skattejuridik (Kristianstad Högskola)
Aktieinnehav: 2 000 aktier

 

Claire Paxman, Global försäljnings- och utbildningschef
Förr 1978, anställd sedan 2010. Medlem i ledningsgruppen sedan 2012, medlem i Senior Leadership Team sedan 2019. Claire Paxmans huvudsakliga ansvarsområden omfattare utveckling, implementering och ledning av global utbildning och certifieringsprogram. Installation, operativ och teknisk utbildning är det huvudsakliga ansvaret, tillsammans med ledningen av den globala utbildningen, utbildningsprotokoll och plattformar. Den engelska avdelningen som driver hemvård, Paxman At Home, leds också av Claire. Claire utvecklar viktiga partnerskap med intressenter och välgörenhetsorganisationer samtidigt som hon identifierar nya strategiska initiativ för att driva på den globala medvetenheten.
Utbildning: Huddersfield Technical College
Aktieinnehav: 0 aktier
Antal teckningsoptioner: 7,272

 

Karin Buck, Vice VD för verksamheten i USA
Född 1969, anställd sedan 2017. Medlem i ledningsgruppen sedan 2017, medlem i Senior Leadership Team sedan 2019. Karin var en av de första anställda i USA, hon förde med sig en exceptionell erfarenhet av affärer, marknadsföring, kundservice och att utveckla varumärken. Karin ansvarar för att hantera det amerikanska teamet, bygga relationer med läkare, sjuksköterskor och alla kunder på sjukhus, se till att patienterna blir väl omhändertagna samt att öka medvetenheten om skalpkylning.
Utbildning: Temple University, Journalism
Aktieinnehav: 0 aktier
Antal teckningsoptioner: 0

 

Emma Thornhill, Finanschef
Född 1985, anställd sedan 2017. Medlem i ledningsgruppen sedan 2017 och i Senior Leadership Team sedan 2019. Emmas viktigaste ansvarsområden är att leda ekonomiavdelningens arbete, ansvara för den ekonomiska verksamheten för alla enheter, förbereda all finansiell rapportering, budget och planering. Emma ansvarar även för alla bokslut och revisioner.
Utbildning: FCA Qualified Accountant, BA (Hons) Accounting
Aktieinnehav: 1 144 aktier
Antal teckningsoptioner: 1,818

 

Patrick Burke, Teknisk chef
Född 1959, anställd sedan 2009. Medlem i ledningsgruppen sedan 2015 och i Senior Leadership Team sedan 2019. Det nuvarande ansvaret omfattar produktion, service och underhåll, distributionskedjan samt forskning och utveckling.
Utbildning: Ordinary National Electrical Engineering, Higher National in Electronics and Computing, högskoleexamen i design och tillämpad matematik
Aktieinnehav: 0 aktier
Antal teckningsoptioner: 4,848

 

Alexandra Sheldrake, Kvalitetschef och Ansvarig för Regulatory Affairs.
Född 1985, anställd sedan 2009. Medlem i ledningsgruppen sedan 2016, och i Senior Leadership Team sedan 2019. Alexandras huvudsakliga ansvar inkluderar efterlevnad av globala krav inklusive MDR och MDSAP. Hon ansvarar för att kraven i kvalitetsledningssystemen och tekniska filer effektivt definierats, dokumenterats, implementerats och underhållits. Hon ansvarar också för alla nya och befintliga produktregisteringar globalt. Alexandra ansvarar även för Paxmans tredjeparts- serviceföretag i USA.
Utbildning: Level 2 och 3, NVQ Business Administration
Aktieinnehav: 0 aktier
Antal teckningsoptioner: 2,242

 

Susy Brown, Varumärke- och Marknadsföringschef
Född 1987, anställd sedan 2018, medlem i Senior Leadership Team sedan 2019. Susys huvudsakliga ansvar ligger i att upprätta och genomföra den internationella marknadsstrategin, stödja marknadsaktiviteter i Paxmans distributörsnätverk, säkerställa en konsekvent upplevelse av Paxmans varumärke, utveckla och underhålla Paxmans digitala- och sociala medier samt leda marknadsföringsteamet.
Utbildning: Fashion BA Hons at Manchester Metropolitan University
Aktieinnehav: 0 aktier
Antal teckningsoptioner: 1,212

 

Stuart Rowling, Försäljnings- och Utbildningschef i Storbritannien
Född 1982, anställd sedan 2015. Medlem i ledningsgruppen sedan 2018, i Senior Leadership Team sedan 2019. Hans ansvar inkluderar hantering av brittiska utbildningsspecialister och övervakning av all försäljning i Storbritannien. Ansvaret inkluderar även account management av alla brittiska privata vårdgivare och implementering av brittiska säljstrategier.
Utbildning: NVQ2- Sport, Recreation and Allied Occupations- Sports Leadership Advanced BTEC National Diploma – Sport and Leisure Studies.
Aktieinnehav: 360 aktier
Antal teckningsoptioner: 2,424

 

Anna Parker, Internationell Försäljningschef
Född 1983, anställd sedan 2017, medlem i Senior Leadership Team sedan 2019. Annas fokus är att fortsätta mobilisera Paxmans globala nätverk av distributörer för att förbättra tillgängligheten av skalpkylning. Anna leder det internationella teamet baserat i Storbritannien, samt personal utplacerad i Indien, Tyskland, Skandinavien och Frankrike.
Utbildning: International Business Management (MSc), English Studies (MA), Marketing Management (BSc)
Aktieinnehav: 0 aktier
Antal teckningsoptioner: 1,212

 

Liza Hirst, VD-assistent/ HR-chef. 
Född 1974, anställd sedan 1994, medlem i Senior Leadership Team sedan 2019. Huvudansvaret inkluderar kvalificerat stöd till VD för all affärsverksamhet, inklusive avtal, logistik, resor och schemaläggning. Ansvaret medför även nära samarbeten med finanschefen och vice VD för verksamheten i USA. HR-ansvaret inkluderar kontraktsförberedelser, onboarding och kontakt med arbetsrättskonsulter.
Aktieinnehav: 9,332 aktier
Antal teckningsoptioner: 4,848

Styrelse

 

Per-Anders Johansson, styrelsens ordförande sedan 2016-12-01
Född 1954. Aktiv som investerare genom CIMON Venture Trust AB. Per-Anders har lång erfarenhet från teknik- och utvecklingsbolag, och har dessutom varit styrelseordförande i Sparbanken i Karlshamn, samt en gedigen industriell erfarenhet från bl a Karlshamnsgruppen, Nordico och Ellos där han haft ledande positioner. Majoritetsägare, och styrelseordförande i CIMON AB samt är engagerad i flertalet av CIMON-koncernens bolag. Bland övriga uppdrag kan nämnas: styrelseordförande i Mina Gubbar i Stockholm Finansservice AB, CFS Medical AB, och Nomic Förvaltnings AB. Per-Anders Johansson är även styrelseledamot i TC TECH Sweden AB (publ).

Utbildning: Maskiningenjör med inriktning på processteknik.
Aktieinnehav: 5 000 aktier privat, 1 263 992 aktier via CIMON Venture Trust AB samt 310 000 aktier via NOMIC AB.
Beroende: Ja. Beroende av ägare, oberoende av företag.

 

Glenn Paxman, styrelseledamot sedan 2016-12-20

Född 1956. Glenn Paxman har över 40 års erfarenhet av företagsledning, affärsutveckling, produktdesign och utveckling av medicintekniska produkter. Glenn Paxman är grundare av Paxman Coolers Ltd, och hjärnan bakom Paxman Scalp Cooler. Glenn Paxman kommer även fortsättningsvis att bidra med sin kunskap och erfarenhet för att stödja styrelse och ledning i strategiska frågor, samt ansvara för produktdesign och utveckling. Glenn Paxman är majoritetsägare och styrelseordförande i Webster Holdings Ltd, holdingbolaget för Brewfitt Ltd. Glenn Paxman är också styrelseledamot i Paxman Group Ltd och Paxman Coolers Ltd.

Utbildning: Maskiningenjör inom processteknik med fokus på tillverkning.

Aktieinnehav: 5 857 395 aktier

Beroende: Ja, i egenskap av bolagets största aktieägare.

 

Björn Littorin, styrelseledamot sedan 2016-12-01

Född 1947. Björn Littorin har mer än 40 års erfarenhet som managementkonsult, företagsledare och styrelseledamot i såväl tillverkande som tjänstebaserade företag, samt 20 års erfarenhet som Investment Manager och styrelseledamot i teknik- och utvecklingsbolag främst inom med-tech, vissa av dem noterade vid Stockholmsbörsen. Björn Littorin har varit styrelseledamot i Paxman Group Ltd och dess dotterbolag Paxman Coolers Ltd sedan 1999. Björn är även styrelseledamot och delägare MedUniverse AB, Team Littorin AB, Bejef AB och MGiSF AB. Björn är även styrelseledamot i Pull-X Machines Inc, senior advisor till styrelsen i Klaria Pharma Holding AB (publ).

Utbildning: Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola

Aktieinnehav: 465 076 aktier

Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

 

Robert Kelly, styrelseledamot sedan 2016-12-20

Född 1961. Robert Kelly är jurist med inriktning på bolagsrätt, men är även auktoriserad revisor. Robert Kelly har lång erfarenhet från företagsledning i såväl privata som publika bolag, t ex Minorplanet Systems plc, Caudwell Group och Kunick plc. Robert Kelly var fram till 2016 Managing Partner för Armitage Sykes Solicitors Ltd. Robert Kelly ledde försäljningen av Armitage Sykes till Schofield Sweeney LLP och är idag partner i Schofield Sweeney LLP.

Utbildning: Jur.kand från Oxford University, juridikexamen från Huddersfield University, Legal practice course från College of Law i York.

Aktieinnehav: 11 250 aktier

Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

 

Maria Bech, styrelseledamot sedan 2016-12-20

Född 1968. Maria Bech har lång erfarenhet från ett stort antal företag inom bioteknik och läkemedel, och har innehaft befattningar som bl a Director of Clinical Operations och Principal Project Manager i Karo Pharma AB och Chief Scientific Officer i Smartfish AS. Maria Bech är styrelseledamot i Neuronano AB, Iconovo AB och EQL Pharma AB, samt Chief Executive Officer i EpiEndo Pharmaceuticals.

Utbildning: Fil. Mag. i molekylärbiologi från Lunds Universitet.

Aktieinnehav: 8 700 aktier

Beroende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt större aktieägare.

 

Richard Paxman, styrelseledamot sedan 2017-02-10, VD sedan 2016-12-20

Född 1983. Richard Paxman har en gedigen erfarenhet av global marknadsutveckling, samt planering och genomförande av kliniska tester och regulatoriska godkännanden specifikt relaterade till skalpkylning. Richard Paxman har varit verksam i bolaget sedan 2007. Dessförinnan hade han en ledande befattning inom Brewfitt Ltd. Richard Paxman är styrelseledamot i Brewfitt Ltd och Paxman Coolers Ltd.

Utbildning: Management Science på University of Manchester, Institute of Science and Technology

Aktieinnehav: 1 281 000 aktier

Beroende: Ja, i egenskap av VD och anställd i bolaget.

Valberedning

 

Inför årsstämman 2022 består PAXMANs valberedning av följande ledamöter:

Roger Johansson, valberedningens ordförande och representant för CIMON Venture Trust AB.
E-mail: roger.johansson@mhmail.se
Tel: +46 (0)793 – 573 543

Glenn Paxman, styrelseledamot och majoritetsägare.
E-mail: GlennPaxman@brewfitt.com
Tel: +44 7768 795 809

Lene Håkansson, representant för Björn Littorin.
E-mail: lene.hakansson@lfblekinge.se
Tel: +46 (0)721 – 768 284

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan även sända brev adresserat till PAXMAN AB (publ), ”Valberedningen”, Pirgatan 13, 374 35 KARLSHAMN.

Principerna för valberedningens tillsättande samt instruktioner och stadgar för dess arbete finns att läsa här.

Bolagsstämmor

 

PAXMANs femte årsstämma hölls den 25 maj 2022, i NetPorts lokaler i Karlshamn. Cirka 51 % av bolagets aktier fanns representerade. Under stämman omvaldes styrelsen i sin helhet, och stämman godkände även styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av aktier. Det undertecknade stämmoprotokollet finns att läsa här.
 
PAXMANs fjärde årsstämma hölls den 26 maj 2021, i NetPorts lokaler i Karlshamn. Cirka 53 % av bolagets aktier fanns representerade. Under stämman omvaldes styrelsen i sin helhet, och stämman godkände även styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av aktier. Det undertecknade stämmoprotokollet finns att läsa här.
 
PAXMANs tredje årsstämma hölls den 27 maj 2020, i NetPorts lokaler i Karlshamn. Cirka 18 aktieägare närvarade vid stämman, vilket innebar att nästan 64 % av bolagets aktier fanns representerade. Under stämman omvaldes styrelsen i sin helhet, och stämman godkände även styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av aktier. Det undertecknade stämmoprotokollet finns att läsa här.
 
PAXMANs andra årsstämma hölls den 23 maj 2019, i NetPorts lokaler i Karlshamn. Cirka 30 aktieägare närvarade vid stämman, vilket innebar att omkring 72 % av bolagets aktier fanns representerade. Under stämman omvaldes styrelsen i sin helhet, och stämman godkände även styrelsens förslag att införa ett personaloptionsprogram riktat till anställda i dotterbolaget Paxman Coolers Ltd i Huddersfield. Det undertecknade stämmoprotokollet finns att läsa här.
 
Moderbolaget PAXMAN AB’s första årsstämma hölls i Karlshamn den 24 maj 2018. Vid stämman närvarade 32 personer som representerade 83 % av samtliga utgivna aktier i bolaget. Efter avslutad stämma höll VD Richard Paxman en presentation, och svarade på frågor från aktieägarna.
 
Protokoll från årsstämman finns att läsa här.

Revisorer

 

Revisor för det svenska moderbolaget är BDO Mälardalen AB, med huvudansvarig revisor Niclas Nordström.

BDO Mälardalen AB
Turebergs Allé 2
SE-191 62 Sollentuna
Tel +46 (0)8 – 120 116 00
www.bdo.se

Revisor för de engelska dotterbolagen är:

Parsons Chartered Accountants Limited
2 Silkwood Office Park
Fryers Way
Wakefield
WF5 9TJ
England

Bolagsdokument