Prenumerera

FINANSIELL INFORMATION

Delårsrapporter

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022

Q1 2021

Q2 2021

Q3 2021

Q4 2021

Q1 2020

Q2 2020

Q3 2020

Q4 2020

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Q1 2018

Q2 2018

Q3 2018

Q4 2018

Q2 2017

Q3 2017

Q4 2017

Övrig finansiell information

Emissionsprospekt

Komplettering
till Paxmans
emissionsprospekt

VD Richard Paxman
intervjuas av Trading Direkt, 26 juni 2017

Exporting is GREAT
intervju med Richard Paxman den 13 februari 2018

VD Richard Paxman presenterar bolaget vid Stora Aktiedagen i Stockholm, 26 nov 2018

VD Richard Paxman kommenterar bokslutskommunikén för 2018.

VD Richard Paxman kommenterar Q1-rapporten 2019

VD Richard Paxman kommenterar Q2-rapporten 2019

Årsredovisningar – Paxman AB (publ)

2020

2021

Årsredovisningar – Paxman Coolers Ltd

2015

2016