FINANSIELL INFORMATION

Delårsrapporter

Q2 2017

Q3 2017

Q4 2017

Q1 2018

Q2 2018

Q3 2018

Övrig finansiell information

Emissionsprospekt

Komplettering
till Paxmans
emissionsprospekt

VD Richard Paxman
intervjuas av Trading Direkt, 26 juni 2017

Exporting is GREAT
intervju med Richard Paxman den 13 februari 2018

VD Richard Paxman presenterar bolaget vid Stora Aktiedagen i Stockholm, 26 nov 2018

Årsredovisningar – Paxman AB (publ)

2017

Årsredovisningar – Paxman Coolers Ltd

2015

2016