Prenumerera

INTEGRITET

PAXMANs integritetspolicy beskriver hur Paxman Coolers Ltd, Paxman US Inc och PAXMAN AB (publ) hanterar och skyddar information om dig på bästa och mest korrekta sätt. För alla de delar av vår hemsida som riktas mot kunder, partners, aktieägare och andra intressenter använder vi säkrast möjliga ”https”-teknologi. Vi gör självklart allt vi kan för att garantera att eventuell information som kan hänföras till dig som person är absolut säker hos oss. För att säkerställa att all personinformation är skyddad har vi installerat effektiva fysiska, elektroniska och administrativa rutiner för att bevara och skydda all information som registreras hos oss.

När samlar vi information om dig?

 • När du besöker någon av våra hemsidor, och använder ditt konto för att beställa produkter från Paxman – via telefon eller online.
 • När du gör en beställning online, och betalar/bekräftar för ett tillfälligt köp utan att registrera en användarprofil (i så fall sparar vi enbart transaktionsrelaterad information).
 • När du registrerar ett användarkonto, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller fyller i vårt kontaktformulär.
 • När du kommunicerar med oss via sociala media.
 • När du kontaktar oss angående en förfrågan, reklamation eller liknande.
 • När du ber någon av våra medarbetare att via email förmedla information om produkter eller tjänster till dig.
 • När du besvarar en enkät vi skickat till dig.
 • När du kommenterar eller recenserar någon av våra produkter eller tjänster via vårt sociala nätverk eller någon av våra hemsidor.
 • En enskild individ har tillgång till personlig information som berör honom/henne, inklusive personliga omdömen. Detta innebär att om du via någon av våra hemsidor gör ett utlåtande om någon av våra anställda som utfört en viss tjänst för din räkning, har den personen rätt att få tillgång till informationen om han/hon begär detta.

Vilken information sparar vi, och hur kan vi använda den?

Vi har rätt att registrera och förvara följande information:

 • Epost-adress
 • Ytterligare kontaktinformation
 • För- och/eller efternamn
 • Det användarnamn du använder på sociala media, i det fall du använder detta för att kommunicera med oss via dessa media. Vi sparar ditt användarnamn för att på bästa sätt kunna svara på dina frågor och bemöta dina kommentarer och eventuell feedback.

Vi behöver denna information för att hålla dig uppdaterad om våra senaste nyheter, för att förstå dina behov och ge dig bästa möjliga service, men i synnerhet av följande skäl:

 • För att hålla våra egna register uppdaterade
 • För att hela tiden kunna förbättra våra tjänster
 • Emellanåt vill vi gärna skicka uppdateringar om nyheter vi tror att du kan finna intressanta, till den epost-adress du har registrerat hos oss
 • För att ha möjlighet att använda informationen för att förbättra våra hemsidor och göra dem ännu mer användarvänliga
 • För att kunna fortsätta utveckla, utvärdera och förbättra de system, tjänster och produkter vi levererar.

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part

Besökare på våra hemsidor

När någon besöker www.paxmanscalpcooling.comwww.paxmanUSA.com eller www.paxman.se sparar vi standardiserad logg-information och upplysningar om vilken slags information våra besökare söker på våra hemsidor. Vi gör detta för att t ex se hur många besökare vi har på olika delar av våra hemsidor. All information sparas på ett sätt som gör det omöjligt att identifiera en enskild besökare, och vi gör inga som helst försök att se vem det är som besökt våra hemsidor. Vi kommer heller aldrig att försöka länka information från våra hemsidor till någon information som kan hänföras till enskild person. Skulle vi vid något tillfälle vilja inhämta information som kan hänföras till enskild person via vår hemsida kommer vi att vara väldigt tydliga med detta, och kommer att förklara varför vi behöver informationen och vad den ska användas till.

Personer som ringer till oss

När du ringer till Paxman i Storbritannien kan vi begära s k CLI (Calling Line Identification). Vi använder denna information uteslutande för att bli mer effektiva i vår kundsupport.

För personer bosatta utanför Storbritannien

Genom att använda våra tjänster, eller registrera information om dig själv hos oss, samtycker du till att vi använder information som kan hänföras till dig. Självklart har du rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En sådan begäran kommer alltid att respekteras.

Ibland kommer vi att behöva överföra information om dig mellan länder, för att göra det möjligt för oss att leverera önskade produkter eller tjänster. Det kan exempelvis hända att vi behöver förmedla information om dig från ditt hemland till Storbritannien, och därefter till tredje part inom Storbritannien.

Genom att kontakta oss ger du oss samtycke att förmedla information om dig enligt ovan, uteslutande i syfte att göra det möjligt för oss att bedriva vår affärsverksamhet på ett effektivt sätt. Detta kan exempelvis inträffa om våra datalagringsenheter eller servers befinner sig utanför ditt eget hemland, vilket bl a kan innebära att dina personuppgifter lagras på en server i Storbritannien.

Vi försäkrar dig om att vi vidtagit alla tänkbara åtgärder för att förhindra att tredje part utanför ditt eget hemland får åtkomst till dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna integritetspolicy. Vi har också säkerställt att din personliga information hanteras säkert och konfidentiellt.

Länkar till andra hemsidor

Denna integritetspolicy omfattar inte länkar vi förmedlar till andra hemsidor. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn för varje enskild hemsida du besöker.

PAXMAN kan komma att förändra sin egen integritetspolicy, i vilket fall denna sida kommer att uppdateras. Vi rekommenderar dig att besöka denna sida med jämna mellanrum, för att försäkra dig om att du känner dig bekväm med eventuella förändringar. Denna integritetspolicy publicerades under maj månad 2018, och är utformad i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare och känns igen av webbplatsen vid återkommande besök. Den gör det möjligt att skicka individanpassad information till din egen webbläsare. En cookie kan innehålla text, tal eller t ex ett datum, men det finns inga personliga upplysningar i en cookie. Den är ingen programvara och kan inte innehålla virus.

Följande information förklarar vilka cookies, vi använder, och varför.

Cookies som används av paxmanscalpcooling.com

Google Analytics (_ga,_gat) Dessa cookies används för att samla information om hur besökare använder vår hemsida, och vi använder informationen enbart för att förbättra hemsidan. Dessa cookies samlar information helt anonymt, i form av antalet besökare på hemsidan, om besökarna länkats till vår hemsida från någon annan sida, och vilka sidor de har besökt.

Php Session (PHPSESSID) är en cookie som förser varje besökare på paxmanscalpcooling.com med ett unikt ID för den tid besökaren tillbringar på hemsidan. Denna cookie är inte spårbar, och raderas så snart besökaren stänger ner webbläsaren.

Cookie Alert (Paxman_CookieAlert) registerar när ett meddelande visats om att en cookie har använts. Denna registrering innehåller ingen spårbar information och raderas efter sju dagar.

Country Alert (pum-1048) är en cookie som registrerar att ett meddelande har visats att denna webbsida är avsedd för besökare från USA. Den innehåller ingen personlig information och visas bara en gång per individuell besökare.

De flesta webbläsare ger möjlighet att styra användandet av cookies via webbläsarens egna inställningar. För att lära dig mer om cookies och hur du hanterar dem rekommenderar vi ett besök på www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. För att säkerställa att Google Analytics inte kan spåra dina besök på olika hemsidor, besök http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.