AKTIEN

Paxman AB är sedan den 12 juni 2017 noterat på Nasdaq First North.

ISIN-kod för aktien:  SE0009806284

LEI-kod för aktien: 549300OT2V7Q4IDX8X68

Aktiens kortnamn:  PAX

Kvotvärde per aktie:  1 kr