Prenumerera

AKTIEN

Paxman AB är sedan den 12 juni 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market .

ISIN-kod för aktien:  SE0009806284

LEI-kod för aktien: 549300OT2V7Q4IDX8X68

Aktiens kortnamn:  PAX

Kvotvärde per aktie:  1 kr

Ägare

Glenn Paxman

Richard Paxman

CIMON Venture Trust AB

Carl Ejler Rasmussen & Co A/S

Björn Littorin

Länsförsäkringar Blekinge

Länsförsäkringar Kalmar län

Merril Lynch Professional Clearing Corp.

NOMIC AB

Roger Johansson

Övriga

Total

Antal aktier

6,438,645

1,281,000

1,103,992

983,254

935,076

585,000

545,185

525,000

310,000

250,000

3,055,348

16,012,500

Innehav i %

40.2 %

8.0 %

6.9 %

6.1 %

5.8 %

3.7 %

3.4 %

3.3 %

1.9 %

1.6 %

19.1 %

100.0%

Källa: Euroclear, 2019-06-28