Prenumerera

FINANSIELL KALENDER

6 maj 2022
Årsredovisning för 2021 kommer att publiceras

25 maj 2022
Delårsrapport per 30 mars 2022 kommer att publiceras
Årsstämma 2022

24 augusti 2022
Delårsrapport per 30 juni 2022 kommer att publiceras

18 november 2022
Delårsrapport per 30 september 2022 kommer att publiceras

24 februari 2023
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022 kommer att publiceras

IR-kontakt
Emelie Gustafsson, CFO
Tel +46 (0)70 – 454 37 91
E-mail: emelie.gustafsson@paxman.se

Certified Adviser
Bolaget har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser. FNCA äger inga aktier i PAXMAN AB.

FNCA Sweden AB
Box 5807
Humlegårdsgatan 5
102 48 STOCKHOLM
Tel +46 (0)8 528 00 399
www.fnca.se