FINANSIELL KALENDER

27 februari 2019
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 kommer att publiceras

24 april 2019
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 kommer att publiceras

23 maj 2019
Delårsrapport per 31 mars 2019 kommer att publiceras

29 augusti 2019
Delårsrapport per 30 juni 2019 kommer att publiceras

IR-kontakt
Eva Jonasson, CFO
Tel +46 (0)709 439 671
E-mail: eva.jonasson@paxman.se

Certified Adviser
Bolaget har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser. FNCA äger inga aktier i PAXMAN AB.

FNCA Sweden AB
Box 5807
Humlegårdsgatan 5
102 48 STOCKHOLM
Tel +46 (0)8 528 00 399
www.fnca.se