Prenumerera

FINANSIELL KALENDER

7 maj 2019
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 kommer att publiceras

23 maj 2019
Delårsrapport per 31 mars 2019 kommer att publiceras
Årsstämma hålls i Karlshamn kl 15.00

29 augusti 2019
Delårsrapport per 30 juni 2019 kommer att publiceras

21 november 2019
Delårsrapport per 30 november 2019 kommer att publiceras

IR-kontakt
Eva Jonasson, CFO
Tel +46 (0)709 439 671
E-mail: eva.jonasson@paxman.se

Certified Adviser
Bolaget har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser. FNCA äger inga aktier i PAXMAN AB.

FNCA Sweden AB
Box 5807
Humlegårdsgatan 5
102 48 STOCKHOLM
Tel +46 (0)8 528 00 399
www.fnca.se