Prenumerera

FINANSIELL KALENDER

21 november 2019
Delårsrapport per 30 september kommer att publiceras

21 februari 2020
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019 kommer att publiceras

27 maj 2020
Delårsrapport per 31 mars 2020 kommer att publiceras

27 maj 2020
Årsstämma

27 augusti 2020
Delårsrapport per 30 juni 2020 kommer att publiceras

IR-kontakt
Eva Jonasson, CFO
Tel +46 (0)709 439 671
E-mail: eva.jonasson@paxman.se

Certified Adviser
Bolaget har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser. FNCA äger inga aktier i PAXMAN AB.

FNCA Sweden AB
Box 5807
Humlegårdsgatan 5
102 48 STOCKHOLM
Tel +46 (0)8 528 00 399
www.fnca.se