Prenumerera

FINANSIELL KALENDER

27 augusti 2021
Delårsrapport per 30 juni 2021 kommer att publiceras

19 november 2021
Delårsrapport per 30 september 2021 kommer att publiceras

25 februari 2022
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021 kommer att publiceras

IR-kontakt
Emelie Gustafsson, CFO
Tel +46 (0)70 – 454 37 91
E-mail: emelie.gustafsson@paxman.se

Certified Adviser
Bolaget har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser. FNCA äger inga aktier i PAXMAN AB.

FNCA Sweden AB
Box 5807
Humlegårdsgatan 5
102 48 STOCKHOLM
Tel +46 (0)8 528 00 399
www.fnca.se