Prenumerera

FINANSIELL KALENDER

24 augusti 2022
Delårsrapport per 30 juni 2022 kommer att publiceras

18 november 2022
Delårsrapport per 30 september 2022 kommer att publiceras

24 februari 2023
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022 kommer att publiceras

24 Maj 2023
AGM
Delårsrapport per 31 Mars 2023 kommer att publiceras

 

IR-kontakt
Emelie Gustafsson, CFO
Tel +46 (0)70 – 454 37 91
E-mail: emelie.gustafsson@paxman.se

Certified Adviser
Bolaget har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser. FNCA äger inga aktier i PAXMAN AB.

FNCA Sweden AB
Box 5807
Humlegårdsgatan 5
102 48 STOCKHOLM
Tel +46 (0)8 528 00 399
www.fnca.se