Prenumerera

FINANSIELL KALENDER

27 augusti 2020
Delårsrapport per 30 juni 2020 kommer att publiceras

20 november 2020
Delårsrapport per 30 september 2020 kommer att publiceras

26 februari 2021
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020 kommer att publiceras

26 maj 2021
Delårsrapport per 31 mars 2021 kommer att publiceras

26 maj 2021
Årsstämma

IR-kontakt
Emelie Gustafsson, CFO
Tel +46 (0)70 – 454 37 91
E-mail: emelie.gustafsson@paxman.se

Certified Adviser
Bolaget har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser. FNCA äger inga aktier i PAXMAN AB.

FNCA Sweden AB
Box 5807
Humlegårdsgatan 5
102 48 STOCKHOLM
Tel +46 (0)8 528 00 399
www.fnca.se