Prenumerera

Insynspersoner

Nasdaq First North Growth Market omfattas sedan den 3 juli 2016 av EU’s Marknadsmissbruksförordning 596/2014/EU (”MAR”).

Rapporteringsskyldigheten för insynspersoner och deras innehav avser därmed endast transaktioner gjorda av personer i ledande ställning. Anmälningsskyldigheten har ett tröskelvärde på EUR 5 000 per kalenderår, vilket ska beräknas utan nettning.

De transaktioner som rapporterats av personer i ledande ställning finns sökbara i Finansinspektionens register över insynshandel.

Länk till Finansinspektionens insynsregister.

Allmän information om den nya förordningen finns på Finansinspektionens hemsida och kan nås genom att klicka här.