Redeyes intervju samt uppdaterade analys i samband med publicering av Q3-rapporten