Contact

Paxmans tecknar nya distributionsavtal med partners i Indonesien och Bangladesh

Paxman tillkännager idag PT. Gekha Karunia Abadi som sin exklusiva distributionspartner för Indonesien, samt VisionTech International som sin globala distributionspartner för Paxmanutrustning i Bangladesh.

Den sedan länge etablerade indonesiska distributören av medicintekniska produkter inom onkologi, PT. Gekha Karunia Abadi, är väl positionerad för att införa skalpkylning på den indonesiska marknaden från sitt huvudkontor i huvudstaden Jakarta.

Med en befolkning på över 270 miljoner är Indonesien det fjärde folkrikaste landet i världen och icke-smittsamma sjukdomar, som cancer, dominerar dödligheten - och cancer visar en stigande trend.

Det regeringsimplementerade sjukförsäkringssystemet täcker mer än 80% av den indonesiska befolkningen och inom en snar framtid hoppas det kunna nå hela befolkningen. Det är för närvarande ett av de största systemen med single-payer i världen, som har gett hundratals miljoner indonesier tillgång till sjukförsäkring. Detta är nyckeln till att lindra landets cancerbörda genom att säkerställa tidig screening och diagnos. Detta mål stöds också av National Cancer Control Program, som syftar till att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla cancer i landet, tillsammans med antagandet av ett rikstäckande cancerregister. Landet har 2000 sjukhus, hälften privatägda och hälften offentligt ägda, men skillnaderna i hälso- och sjukvården inom cancervården ett stort problem.

VisionTech International har sitt huvudkontor i Dhakas huvudstad, den största staden i landet, och är en pålitlig importör och leverantör av världsledande medicinsk utrustning till sjukhus över hela landet, med stor erfarenhet inom sektorn. Deras engagerade inställning till sin etablerade kundbas i Bangladesh, tillsammans med deras solida rykte, kommer att spela en viktig del av den effektiva lanseringen av Paxman Scalp Cooling i regionen.

Folkrepubliken Bangladesh är ett av de tätast befolkade länderna i världen med en befolkning på över 164 miljoner. Cirka 67 procent av dödsfallet i Bangladesh orsakas av icke-smittsamma sjukdomar som cancer, bröstcancer är ett av de vanligaste fallen av cancer och står för 8,5% av de totala incidenterna.

Det finns totalt 22 privatdrivna cancercentra över hela landet med ytterligare 15 regeringsdrivna cancervårdsinstitutioner - den viktigaste av dessa är National Institute of Cancer Research & Hospital (NICRH) i Dhaka.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram