Contact

Paxman tillkännager samarbete med USA-baserad leverantör av tjänster för investerarrelationer; Arrowhead Business and Investment Decisions

Paxman AB har nöjet att meddela att de har inlett ett samarbete med Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC. ("Arrowhead") med syfte att tillhandahålla tjänster avseende investerarrelationer till bolaget samt utveckla dess internationella marknadsmedvetenheten.

Arrowhead kommer att bistå Paxman med råd om dess internationella kapitalmarknadsstrategi och har anlitats för att, bland annat, (i) utöka intresset för företaget och investerarnas engagemang i dess aktiehistoria; (ii) ge råd om, samt granska och revidera, företagsmaterial; (iii) tillhandahålla ett oberoende perspektiv och värdering av företaget; och (iv) vara behjälplig med långsiktiga investerarrelationer. Arrowhead kommer att arbeta nära Paxman för att utveckla och distribuera ett omfattande internationellt program för marknadsföring mot investerare som kommer att innefatta publicering av oberoende analyser, investerarinriktning, distribution av företagsupplysningar, ett inslag på Arrowheads investerarplattform (www.arrowhead.bid), produktioner av videopresentationer, non-deal roadshows, rapportering samt strategisk rådgivning.

Arrowhead (www.arrowheadbid.com) har sitt huvudkontor i New York City och grundades 2008. Arrowhead ger råd till offentliga företag om investerarrelationer, finansiell kommunikation och kapitalmarknadsstrategier. Som en gränsöverskridande specialist bistår Arrowhead med idégenerering, insyn och tillgång till ett internationellt nätverk av institutionella och privata investerare. Genom inriktning, utredning och interaktioner hjälper Arrowhead företag och investerare att utvärdera möjligheter, anknyta, utbyta information och handla.

"Vi är glada över att samarbeta med Arrowhead och tror att de är den rätta partnern för att hjälpa oss att utöka räckvidden för investerarrelationer när vi fortsätter att utveckla och växa vår verksamhet i USA och andra nyckelmarknader runt om i världen, samt inleder våra spännande kliniska tester för Paxmans kryokompressionsenhet för att förebygga cellgiftsinducerad perifer neuropati", säger Richard Paxman, VD för Paxman.

Thomas Renaud, VD på Arrowhead tillade: "Detta är ett nyckelår för Paxman, då företaget fortsätter kommersialiseringen av sina kryoterapilösningar på globala marknader. När enhetsleveranser och intäkter skalar upp verkar företaget redo för ytterligare tillväxt. Vi är mycket glada över att samarbeta med Paxman och Richard och hans team för att göra företaget mer känt inom den nordamerikanska och internationella investeringsgemenskapen. Vi tror att många investerare kommer att tycka att informationen vi tillhandahåller om Paxman är värdefull och vi siktar mot att avsevärt öka investerarnas engagemang under 2023 och framåt."

För mer information om Arrowhead, besök arrowheadbid.com och/eller kontakta

Thomas Renaud
Managing Director
42 Broadway, 17th Floor
New York, NY 10004
Office: +1 212 619-6889
enquire@arrowheadbid.com

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram