Paxman publicerar idag september månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram att Paxman ser ett fortsatt starkt orderflöde under den senaste månaden i linje med bolagets förväntningar. Beställningar har erhållits från kunder i 11 delstater i USA, ett flertal befintliga kunder i Storbritannien samt från kunder i 10 internationella marknader med stor regional spridning (Armenien, Georgien, Turkiet, Italien, Rumänien, Tjeckien, Brasilien, Indien, Qatar och Förenade Arabemiraten). Dessa internationella beställningar inkluderade 10 system vardera från distributören Praesidia till Italien samt distributören Incomed till Nederländerna.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om att Paxman erhållit marknadsregistrering i Indonesien för PSCS-modellen av sitt skalpkylningssystem, genomförd utbildning av samarbetspartners från Turkiet, Italien och Uruguay inom Paxman Distributor Training Certification Programme samt att bolaget noterar att antalet besökare vid fysiska event nu har stigit till nivåer jämförbara med hur det såg ut innan pandemin.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxsep22se

Paxmans nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Paxman publicerar nyhetsbrev om starkt orderflöde från USA, Storbritannien och internationellt