Contact

Paxman publicerar nyhetsbrev om sin nyligen erhållna MDR-certifiering enligt EUs nya regelverk

Paxman publicerar idag februari månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram att Paxman certifierades enligt EUs nya MDR-regelverk för medicintekniska produkter av bolagets officiella standardiseringsorgan British Standards Institution (BSI) i slutet av januari. EUs MDR-förordning för medicintekniska produkter säkerställer kontinuitet i patienttillgång och vård, inte bara inom EU utan i över 100 länder runt om i världen. Då många små- och medelstora bolag (SMEer) har svårt att uppnå MDR-certifiering är Paxman stolt över att ha uppnått denna viktiga milstolpe tack vare ett starkt engagemang och hårt arbete av bolagets team.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om ett flertal undertecknade avtal och order i USA, Storbritannien och runtom i världen, inklusive en stor order om 25 system från Sheffield Teaching Hospitals NHS Trust i norra England, samt att Dr Aishwarya Bandla, Paxmans Regional R&D Manager som är baserad i Singapore, erhöll en utmärkelse vid National University of Singapore College of Design and Engineering (CDE) Alumni Awards 2022.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxfeb23se

Paxmans nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram