Paxman publicerar idag oktober månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram en klinisk studie vid Montefiore Einstein Cancer Center i New York City (MECC) som kommer att använda skalpkylning från Paxman för att utvärdera om behandlingen kan motverka cellgiftsinducerat håravfall (CIA) hos svarta och latinamerikanska kvinnor som har krulligt eller lockigt hår. Studien kommer även att undersöka vilka kvinnor som löper hög risk att drabbas av permanent håravfall till följd av CIA genom att försöka identifiera biomarkörer för bakomliggande cellulära och genetiska orsaker.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om att vitböcker från den framgångsrika Scalp Cooling Summit tidigare i år nu finns tillgängliga, lanseringen av Paxmans internationella webbplats med ny design och sidor för lokala distributörer, det senaste avsnittet av podcasten Changing the Face of Cancer om en klinisk studie vid Dana Farber Cancer Institute som utvärderar skalpkylning för patienter med metastatisk cancer, månadens orderflöde som inkluderar utrustning till Europa, Pakistan, Storbritannien och USA, samt genomförda event och medieuppmärksamhet för Paxman under den internationella bröstcancermånaden.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxokt22se

Paxmans nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

.

Paxman publicerar nyhetsbrev om klinisk studie med svarta och latinamerikanska cancerpatienter med krulligt eller lockigt hår