Paxman publicerar idag april månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram lagförslag HB7322 som har presenterats för kongressen i USA. Lagförslaget skulle göra det obligatoriskt för alla hälsovårdsförsäkringsparter att täcka kostnaden för skalpkylningsbehandlingar för att undvika cellgiftsinducerat håravfall hos cancerpatienter.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om att hela programmet för den internationella kongressen Scalp Cooling Summit, som Paxman anordnar den 5 maj, nu har publicerats, att Paxman utökar sitt team med flera nya medarbetare inklusive Dr. Aishwarya Bandla som Regional R&D Manager med fokus på bolagets CIPN-projekt, det nya avsnittet av podcasten Changing the Face of Cancer, nya order i USA, Storbritannien och internationellt samt nya distributionsavtal för Serbien och Qatar.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxapr22se

Paxmans nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Paxman publicerar nyhetsbrev om ett nytt lagförslag i USA för att öka tillgången till skalpkylning