PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för september 2019 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I denna utgåva uppmärksammas PAXMANs kommande lansering i Sydafrika, där bolaget nyligen erhöll marknadsgodkännande, och VD Richard Paxman kommenterar det nyligen tecknade distributionsavtalet i Pakistan.

Nyhetsbrevet innehåller även artiklar om fortsatt positiv utveckling i Oceanien, den pågående utvecklingen av en prototypmaskin för att motverka CIPN (nervskador i händer och fötter) tillsammans med National University Hospital, Singapore samt tre kommande presentationer vid ESMO-konferensen i Barcelona om resultat från kliniska studier där skalpkylning från PAXMAN användes.

Missa inte heller att läsa PAXMANs delårsrapport för det andra kvartalet 2019 som nu finns publicerad på både svenska och engelska.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

http://bit.ly/paxsep19se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om bolagets expansion i Afrika och Asien samt presentation av tre kliniska studier vid ESMO i Barcelona