Paxman publicerar idag september månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram att Paxman återigen etablerar sig i Kanada med en ny affärsmodell som liknar den i USA. Bolaget kommer även att använda en mer direkt approach med patienttekniker på plats i landet. Hittills har 30+ patienter behandlats, och skalpkylningssystem har installerats vid tre cancercenter i Toronto.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om att 10 enheter av Paxmans CIPN-system kommer att levereras till National University of Singapore (NUS) innan månadsskiftet för initiala tester på friska frivilliga, att bolagets italienska distributionspartner Praesidia har beställt 10 PSCS2-system, och så svarar VD Richard Paxman på aktieägarfrågor om Q2-rapporten.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxsep21se

Paxmans nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Paxman publicerar nyhetsbrev om bolagets återkomst till den kanadensiska marknaden