Contact

Paxman publicerar nyhetsbrev om AMA-beslut i USA att främja allmän försäkringstäckning av skalpkylning

Paxman publicerar idag juni månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram att the American Medical Association (AMA) i USA har beslutat om att arbeta för att främja allmän försäkringstäckning av skalpkylningsbehandling via lagstiftning eller andra riktlinjer, vid ett årligt möte för organisationens policybeslutsfattande organ. Vid mötet beslutade AMA även att fortsätta utmana de försäkringsbolag som nekar kostnadsersättning för skalpkylning genom att tillsammans med konsumentorganisationer uppmana berörda parter att överklaga sådana beslut.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om att Paxman firade fem framgångsrika år i USA vid ASCOs nyligen genomförda årliga konferens, månadens order och installationer i USA, Storbritannien samt resten av världen inklusive 10 system till Japan, att Paxman vann kategorin “Outstanding Achievement” vid National Medilink UK Award, samt det fjärde avsnittet av podcasten Changing the Face of Cancer där cellgiftsbiverkningen CIPN diskuteras.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxjun22se

Paxmans nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram