Paxman publicerar idag mars månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I månadens utgåva svarar VD Richard Paxman på aktieägares frågor om bolagets verksamhet och potential samt innehållet i bokslutskommunikén. Några av de ämnen som tas upp är Paxmans arbete för att uppnå nationell kostnadsersättning i USA och vikten av de nya CPT-koderna för skalpkylning, beräknad livslängd för installerade system samt hur hög nyttjandegraden är i USA.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om stark aktivitet i såväl USA som Storbritannien och internationellt. Aktiviteten i USA i mars månad inkluderade installation av 10 system till Dana Farber Cancer Institute i Chestnut Hill, Massachusetts, och internationellt genomfördes leveranser till bland annat Brasilien, Bulgarien, Israel och Nederländerna.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxmar21se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

PAXMAN publicerar nyhetsbrev i vilket VD Richard Paxman svarar på aktieägarnas frågor efter bokslutskommunikén