Contact

PAXMAN publicerar nyhetsbrev i vilket VD Richard Paxman svarar på aktieägarnas frågor efter bokslutskommunikén

Paxman publicerar idag mars månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I månadens utgåva svarar VD Richard Paxman på aktieägares frågor om bolagets verksamhet och potential samt innehållet i bokslutskommunikén. Några av de ämnen som tas upp är Paxmans arbete för att uppnå nationell kostnadsersättning i USA och vikten av de nya CPT-koderna för skalpkylning, beräknad livslängd för installerade system samt hur hög nyttjandegraden är i USA.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om stark aktivitet i såväl USA som Storbritannien och internationellt. Aktiviteten i USA i mars månad inkluderade installation av 10 system till Dana Farber Cancer Institute i Chestnut Hill, Massachusetts, och internationellt genomfördes leveranser till bland annat Brasilien, Bulgarien, Israel och Nederländerna.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxmar21se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram