Contact

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 31 mars 2022

Lovande kvartal, men påverkat av strategiska investeringar

Koncernens omsättning uppgick till 27,9 (20,8) Mkr under årets första kvartal, och EBITDA till -2,9 (0,4) Mkr. Nettoresultatet uppgick till -6,2 (-3,7) Mkr under perioden, och resultat per aktie till -0,33 (-0,04) kr.

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -8,9 (-11) Mkr under årets första kvartal, och nettokassan uppgick till 46,2 (2,9) Mkr vid periodens utgång.

Under de tre första månaderna installerade PAXMAN totalt 99 skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 215 system i orderboken.

Väsentliga händelser under perioden

  • I februari utsåg Paxman Rocol International SAS till exklusiv distributionspartner för bolagets nya marknad Colombia. Rocol International SAS är en etablerad distributör av medicintekniska produkter för onkologiområdet. Bolaget är väl positionerat att introducera skalpkylning på den colombianska marknaden från sitt huvudkontor i Barranquilla, huvudstad i regionen Atlántico.
  • I februari meddelade Paxman även att bolaget lanserat Scalp Cooling Study Library, ett omfattande webbaserad digitalt bibliotek med en databas som omfattar viktiga publicerade kliniska forskningsstudier och data om skalpkylning och kryokompressionsbehandling.
  • I mars meddelade Paxman att bolaget står som värd för den världsunika konferensen Scalp Cooling Summit, där innovativa branschledare träffas för att diskutera alla aspekter av skalpkylning, den 5 maj 2022. Detta internationella, digitala event inkluderade ett antal föredrag, keynote-diskussioner och live-samtal med en talarlista som inkluderar representanter från institutioner som Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA; Tata Memorial Hospital, Mumbai, Indien; Dana Farber Cancer Institute, Boston, USA; Seattle Cancer Care Alliance, Washington, USA och Kyoto University, Japan.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I april presenterades lagförslaget HB7322 i USAs kongress med syfte att fordra täckning för skalpkylning för grupphälsoplaner och grupp- och individuell sjukförsäkring, specificerade federala hälsovårdsprogram och Federal Employees Health Benefits Program.
  • I april meddelade Paxman att bolaget undertecknat ett letter of interest, med syfte att ingå ett distributions- och marknadsföringsavtal, med Guangzhou Concord Medical Sci-Tech Innovation Center Co. Ltd (Concord Medical), ett dotterbolag till Concord Medical Services Holdings Limited (NYSE: CCM), för att gemensamt utveckla marknaden för Paxmans skalpkylningssystem i området Stor-Kina, inklusive Macau, Taiwan och Mongoliet.
  • I maj meddelade Paxman att bolaget tecknat det första kontraktet för sin nya affärsmodell i USA med det omfattande hälsovårdssystemet i New Jersey, samt att bolaget har lanserat sina utökade tjänster via Paxman HUB.
  • I maj arrangerade Paxman världens första Scalp Cooling Summit, en global och unik konferens med ledande forskare och kliniker. Konferensen blev en stor succé med 50 talare och över 1 400 deltagare.
Paxman Q1 2022 SVE Paxman Q1 2022 SVE
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram