Contact

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 30 september 2023

Ännu ett rekordkvartal!

Koncernens omsättning uppgick till 61,2 (41,3) Mkr under årets tredje kvartal, och EBITDA till 13,0 (5,6) Mkr. Nettoresultatet för perioden uppgick till 7,4 (4,7) Mkr, och resultat per aktie uppgick till 0,39 (0,24) kr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 133 Tkr (-3,1) Mkr för perioden.

Under årets nio månader installerade PAXMAN totalt 444 (372) skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 149 (220) system i orderboken.

Genomsnittlig daglig behandlingsintäkt (ADTR) uppgick till 43,2 TUSD under årets tredje kvartal, vilket motsvarar en ökning om 57,4% jämfört med 27,4 TUSD för samma period föregående år. Löpande intäkter ökade från 22,4 Mkr för perioden 2022 till 32,2 Mkr för samma period 2023.

Väsentliga händelser under perioden

  • I augusti tecknade Paxman ytterligare ett avtal med Concord Medical, Kina. Parterna har beslutat att samarbeta för att introducera skalpkylningssystemet innan det officiellt erhåller en licens för registrering för medicintekniska produkter som utfärdas av NMPA, för att på så sätt underlätta för marknadsundersökningar, insamling av data om kundintresse och marknadsföring av produkten i tidiga skeden. Detta är ett ytterligare steg i att utveckla bolagets profil i Asien.
  • Även i augusti tecknade bolaget ett avtal med TACRO i Kina. TACRO tillhandahåller NMPA-registeringstjänster till bolag som tillverkar medicintekniska produkter. TACRO har sitt huvudkontor i Wuhan med filialer i Peking, Suzhou, Shenzhen och Shanghai och ett totalt antal anställda på över 170 personer. De har mer än 30 regulatoriska konsulter som hjälper företag att komma in på Kinas snabbt växande marknad.
  • Senare i augusti tecknade Paxman sitt första avtal för Buy & Bill-modellen med delstaten New York, vilket adderar ytterligare 12 platser till den nya affärsmodellen. En stor initial order på kylhättor erhölls, värde över 2,5 Mkr.
  • Efter att ha registrerat bolaget Paxman Canada Inc. tidigare under året har nu bolaget även anställd personal, samtliga med bas i Ontario.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I början av oktober klarade Paxman sin Medical Device Single Audit Program (MDSAP) övervakningsrevision av BSI, The British Standards Institution. MDSAP tillåter endast en av dem erkänd revisionsorganisation att genomföra den regulatoriska revisionen, med syfte att säkerställa att tillverkare av medicintekniska produkter uppfyller relevanta krav från tillsynsmyndigheter.
  • I början av oktober meddelar bolaget att Palmetto GBA Medicare Administrative Contractor (MAC) har utfärdat en lokal täckningsbestämning (LCD) för att tillhandahålla täckningsbestämning för skalpkylning för förebyggande av cellgiftsinducerad alopeci. Enligt den slutliga LCDvägledningen från Palmetto GBA ”ska användningen av en skalphypotermianordning, som har godkänts av USA:s (USA) Food and Drug Administration (FDA) för att förebygga cellgiftsinducerad alopeci (CIA), anses som rimlig och nödvändig för patienter med solida tumörer.” Dessutom gjordes inga ändringar mellan föreslagen LCD och slutlig LCD. Detta är den första LCD som har godkänts för skalpkylning och är ett resultat av en förfrågan från PAXMAN till Palmetto GBA i februari 2023. Denna viktiga Palmetto LCD ger en väg för framgångsrik återbetalning av Medicares krav på nedkylning av skalpen för patienter i tjänsteområdet med sju delstater, från och med den 12 november 2023. PAXMAN betjänar för närvarande 55 platser inom Palmetto GBA-jurisdiktionen.
  • Den 10 oktober mottog VD Richard Paxman sin OBE. Richard deltog i ceremonin där han tilldelades en OBE för tjänster för internationella handel av Hennes Kungliga Höghet The Princess Royal i Grand Reception Room på Windsor Castle
  • I början av november meddelar bolaget att US Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) har publicerat OPPS Final Rule som fortsätter stödja skalpkylning, men minskar ersättningsnivån från $1 850,50 till $1 250,50. Detta beslut avser Hospital Outpatient Prospective Payment System (OPPS) samt ASC Payment Systems ersättningsnivåer för kalenderåret 2024.
Paxman AB Interim Report Q3 2023 Swedish Paxman AB Interim Report Q3 2023 Swedish
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram