Contact

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 30 september 2022

Starkaste kvartalet hittills för bolaget

Koncernens omsättning uppgick till 41,3 (23,3) Mkr under årets tredje kvartal, och EBITDA till 5,6 (-1,3) Mkr. Nettoresultatet uppgick till 4,7 (-5,2) Mkr under perioden, och resultat per aktie till 0,24 (-0,3) kr.

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -14,3 (-6,1) Mkr under årets tredje kvartal, och nettokassan uppgick till 28,9 (-9,9) Mkr vid periodens utgång.

Under årets nio månader installerade PAXMAN totalt 372 skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 220 system i orderboken.

Genomsnittlig daglig behandlingsintäkt (ADTR) uppgick till 27,44 TUSD under årets tredje kvartal, vilket motsvarar en ökning om 30,9% jämfört med 20,96 TUSD för samma period föregående år. Löpande intäkter ökade från 13,6 MSEK för perioden 2021, till 22,4 MSEK för samma period 2022.

Väsentliga händelser under perioden

  • I början av perioden erhöll Paxmans skalpkylningssystem regulatoriskt godkännande som medicinteknisk produkt i både Colombia och Uruguay. Paxmans exklusiva distributör i Colombia, Rocol International SAS, erhöll regulatoriskt godkännande (INVIMA Medical Device Regulatory Approval) för Paxman Scalp Cooling från Colombias livsmedels- och läkemedelsmyndighet (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos or INVIMA). I Uruguay erhöll Paxmans samarbetspartner, Nelson Arcos S.A, bekräftelse från landets hälsovårdsministerium att Paxman Scalp Cooling nu har produktregistrerats i landet. Nelson Arcos är ett av landets ledande medicinteknikbolag och bolaget ser nu fram emot att starta marknadslanseringen av produkten under de kommande veckorna.
  • I augusti meddelade bolaget att Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) i juli hade föreslagit USA Medicareersättningsnivåer för öppenvård samt Ambulatory SurgicalCenter-tjänster (ASC). De föreslagna policyerna kommer att påverka 3 411 amerikanska sjukhus och cirka 5 500 ASC:er. CMS publicerar det föreslagna beslutet för att uppfylla de juridiska kraven att uppdatera Medicares ersättningspolicyer för OPPS-sjukhus och ASC:er på årsbasis.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I november meddelade Paxman att US Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) publicerat det slutgiltiga beslutet som avser Hospital Outpatient Prospective Payment System (OPPS) samt ASC Payment Systems ersättningsnivåer för kalenderåret 2023. Detta kommer att påverka 3411 sjukhus och cirka 5 500 ASC. I beslutet bekräftas att ersättningsnivån för kalenderåret 2022 om 1 850 USD för CPT-kod 0662T kommer att gälla även för kalenderåret 2023 samt att CPT-koden 0662T även fortsättningsvis kommer att tillhöra APC New Technology 1520.
  • Också under november, meddelade Paxman att bolaget valts ut av SWOG Cancer Research Network, en oberoende global gemenskap för cancerforskning som designar och genomför offentligt finansierade kliniska prövningar, där Paxman Limb Cryocompression System (PLCS) ska användas i en prospektivt utformad studie som tittar på förebyggande av cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN). S2205 “ICE COMPRESS: Randomized Trial of Limb Cryocompression Versus Continuous Compression Versus Low Cyclic Compression for the Prevention of Taxane-Induced Peripheral Neuropathy” är en klinisk prövning utförd av SWOG, sponsrad och godkänd av National Cancer Institute (NCI). I denna samverkande gruppstudie kommer deltagare som är planerade att få taxanbaserad terapi att slumpmässigt tilldelas antingen 1) kryokompressionsterapi; 2) kontinuerlig kompressionsterapi; eller 3) enbart lågt cykliskt tryck. Målsättningen är att inkludera 777 patienter i studien. PLCS-enheterna kommer att skickas i januari till minst 25 platser i USA, med målet att påbörja studien under det första kvartalet 2023. SWOG, en gemenskap av akademiska institutioner, sjukhus, samhällsbaserade läkarkooperativ och enskilda läkarkontor, är ett av fem nätverk som omfattar National Cancer Institute (NCI) National Clinical Trials Network (NCTN) och genomför kliniska prövningar för vuxna med cancer, sponsrade och godkända av NCI.
Paxman Q3 Rapport SVE 2022 Paxman Q3 Rapport SVE 2022
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram