Contact

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 30 juni 2023

Ännu ett starkt kvartal summeras

Koncernens omsättning uppgick till 50,9 (35,9) Mkr under årets andra kvartal, och EBITDA till 6,1 (0,3) Mkr. Nettoresultatet för perioden uppgick till 5,1 (0,6) Mkr, och resultat per aktie uppgick till 0,27 (0,03) kr.

Kassaflödet för den operativa verksamheten uppgick till 9,4 (9,2) Mkr för perioden.

Under de sex första månaderna installerade PAXMAN totalt 276 (240) skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 191 system i orderboken.

Genomsnittlig daglig behandlingsintäkt (ADTR) uppgick till 37,1 TUSD under årets andra kvartal, vilket motsvarar en ökning om 44,4 % jämfört med 25,7 TUSD för samma period föregående år. Löpande intäkter ökade från 18,0 Mkr för perioden 2022, till 27,3 Mkr för samma period 2023.

Väsentliga händelser under perioden

  • Paxman deltog på sin första mässa i samband med marknadsföring av bolaget och dess produkter i Kina. Paxman, tillsammans med bolagets partner Concord Medical, ställde ut på BEYOND 2023 International Technology Innovation Expo i Macau. Mässan genomfördes på Venetian Macao Convention and Exhibition Centre under 3 dagar den 10-12 maj 2023.
  • Paxman har skeppat sina första kryokompressionssystem (Paxman Limb Crycocompression System, PLCS) för användning i kliniska studier till USA under april och maj månad inför inledningen av studien ICE COMPRESS: Randomized Trial of Limb Cryocompression versus Continuous Compression versus Low Cyclic Compression for the Prevention of Taxane-Induced Peripheral Neuropathy. Bland de första institutionerna som deltar finns Columbia University Medical Center, University of Washington Medical Center och Caromont Regional Medical Center.
  • I juni meddelade Paxman att Palmetto Medicare Administrative Contractor (MAC) hade utfärdat ett förslag om Local Coverage Determination (LCD) för att tillhandahålla täckningsbestämning för skalpkylning för förebyggande av kemoterapi-inducerad alopeci. Utkastet rekommenderar att täckning ska övervägas anses vara rimlig och nödvändig för FDA-godkända enheter, så länge som patienten inte har någon av de angivna kontraindikationerna. Detta är den första LCD som har föreslagits för skalpkylning. Den föreslagna LCD för skalpkylning diskuterades vid två öppna möten i Palmetto GBA i juli. Palmetto GBA efterfrågar om kommentarer på föreslagen LCD från läkare, tillverkare, leverantörer och andra yrkesverksamma som är involverade i beställningen och/eller tillhandahållandet. Om den godkänns skulle Palmetto LCD kunna bana väg för framgångsrik återbetalning av Medicares krav på skalpkylning för patienter i området med de sju delstaterna i början av 2024.
  • I juni hedrades Richard Paxman i den brittiska kungens lista över födelsedagsutmärkelser. Richard har hedrats med en OBE för tjänster för internationella handel. Särskilda utmärkelser som OBE, MBE och CBE ges för att uppmärksamma exceptionella prestationer och service i Storbritannien, och priset delas ut två gånger per år. Det är den näst högst rankade Order of the British Empire-utmärkelsen, och står för Officer of the Order of the British Empire.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I augusti tecknade Paxman ytterligare ett avtal med Concord Medical, Kina. Parterna har beslutat att samarbeta för att introducera skalpkylningssystemet innan det officiellt erhåller en licens för registrering för medicintekniska produkter som utfärdas av NMPA, för att på så sätt underlätta för marknadsundersökningar, insamling av data om kundintresse och marknadsföring av produkten i tidiga skeden. Detta är ett ytterligare steg i att utveckla bolagets profil i Asien.
  • Även i augusti tecknade bolaget ett avtal med TACRO i Kina. TACRO tillhandahåller NMPA-registeringstjänster till bolag som tillverkar medicintekniska produkter. TACRO har sitt huvudkontor i Wuhan med filialer i Peking, Suzhou, Shenzhen och Shanghai och ett totalt antal anställda på över 170 personer. De har mer än 30 regulatoriska konsulter som hjälper företag att komma in på Kinas snabbt växande marknad.
  • Senare i augusti tecknade Paxman sitt första avtal för Buy & Bill-modellen med delstaten New York, vilket adderar ytterligare 12 platser till den nya affärsmodellen. En stor initial order på kylhättor erhölls, värd över 2,5 Mkr.
Paxman AB Interim Report Q2 2023 Swedish Paxman AB Interim Report Q2 2023 Swedish
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram