Contact

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 30 juni 2022

Starkt kvartal med betydande global försäljningstillväxt

Koncernens omsättning uppgick till 35,9 (22,8) Mkr under årets andra kvartal, och EBITDA till 0,3 (-0,5) Mkr. Nettoresultatet uppgick till 0,6 (-5,5) Mkr under perioden, och resultat per aktie till 0,03 (-0,31) kr.

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -3,1 (-6,8) Mkr under årets andra kvartal, och nettokassan uppgick till 43,1 (-3,8) Mkr vid periodens utgång.

Under de sex första månaderna installerade PAXMAN totalt 240 (222) skalpkylningssystem över hela världen, med ytterligare 214 system i orderboken.

Genomsnittlig daglig behandlingsintäkt (ADTR) uppgick till 25,7 TUSD under årets andra kvartal, vilket motsvarar en ökning om 25% jämfört med 20,5 TUSD för samma period föregående år. Löpande intäkter ökade från 11,9 MSEK för perioden 2021, till 18,0 MSEK för samma period 2022.

Väsentliga händelser under perioden

 • I början av april meddelade bolaget att ett lagförslag presenterats i USAs kongress, med syfte att fordra täckning för skalpkylning för grupphälsoplaner och grupp- och individuell sjukförsäkring, specificerade federala hälsovårdsprogram och Federal Employees Health Benefits Program. Lagförslaget fordrar att alla sjukförsäkringsbolag tillhandahåller täckning för skalpkylning för att förebygga cellgiftsinducerat håravfall för cancerpatienter. I nästa steg kommer kongressens kommitté att rösta om lagförslaget. Det kommer därefter att tas under övervägande av senaten och i representanthuset. Om lagförslaget röstas igenom dessa steg krävs ett slutgiltigt godkännande av presidenten innan det blir till gällande lagstiftning.
 • Senare i april släppte bolagen nyheten att man har undertecknat ett letter of interest med syfte att ingå ett distributions- och marknadsföringsavtal med Guangzhou Concord Medical Sci-Tech Innovation Center Co. Ltd (Concord Medical), ett dotterbolag till Concord Medical Services Holdings Limited (NYSE: CCM), för att gemensamt utveckla marknaden för Paxmans skalpkylningssystem i området Stor-Kina, inklusive Macau, Taiwan och Mongoliet. Det initiala samarbetet löper på en period om fem år och kommer omfatta en utvärderingsperiod på 24 månader för att behandla upp till 300 patienter vid Concord Medicals Guangzhou Concord Cancer Center (GCCC) ett National Health Commission- certifierat tertiärt specialsjukhus beläget i Sino-Singapore Guangzhou Knowledge City.
 • I maj meddelade Paxman att bolaget tecknat det första kontraktet för den nya affärsmodellen med det omfattande hälsovårdssystemet i New Jersey, samt lanserat den förbättrade Paxman HUB-tjänsten. Tidigare har Paxmans skalpkylning i USA endast varit tillgängligt för patienter som kan betala för sin egen behandling, samt för de som har erhållit stöd från organisationer, därav har patienternas tillgång till skalpkylning varit begränsad.
 • I maj arrangerade Paxman världens första Scalp Cooling Summit, en global och unik konferens med ledande forskare och kliniker. Konferensen blev en stor succé med 50 talare och över 1 400 deltagare.
 • I juni meddelande bolaget att AMA i USA beslutar om att verka för lagstiftning/reglering samt allmän försäkringstäckning av skalpkylningsbehandling. Vid ett årligt möte för American Medical Associations (AMA) beslutsfattande organ House of Delegates (HOD) godkände AMA HOD två skalpkylningsrelaterade förslag som lagts fram av New York för att främja en bred försäkringstäckning av skalpkylning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I augusti erhöll Paxmans skalpkylningssystem regulatoriskt godkännande som medicinteknisk produkt i både Colombia och Uruguay.
  Paxmans exklusiva distributör i Colombia, Rocol International SAS, har erhållit regulatoriskt godkännande (INVIMA Medical Device Regulatory Approval) för Paxman Scalp Cooling. Colombias livsmedels- och läkemedelsmyndighet (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos eller INVIMA) är en regulatorisk myndighet som skapades 1992 under hälsovårdsministeriet. I Uruguay har Paxmans samarbetspartner, Nelson Arcos S.A, erhållit bekräftelse från landets hälsovårdsministerium att Paxman Scalp Cooling nu har produktregistrerats i landet. Nelson Arcos är ett av landets ledande medicinteknikbolag och bolaget ser nu fram emot att starta marknadslanseringen av produkten under de kommande veckorna.
 • I augusti meddelade bolaget även att Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) i juli hade föreslagit USA Medicare-ersättningsnivåer för öppenvård samt Ambulatory Surgical Center-tjänster (ASC). Föreslagna beslut som avser Hospital Outpatient Prospective Payment System (OPPS) samt ASC Payment System för kalenderåret 2023 publiceras årligen och har en 60 dagar lång period kommenteringsperiod som slutar den 13 september 2022. Det slutliga beslutet publiceras tidigt i november.
  De föreslagna policyerna kommer att påverka 3 411 amerikanska sjukhus och cirka 5 500 ASC:er. CMS publicerar det föreslagna beslutet för att uppfylla de juridiska kraven att uppdatera Medicares ersättningspolicyer för OPPS-sjukhus och ASC:er på årsbasis.
Paxman Q2 2022 SVE Paxman Q2 2022 SVE
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram