Contact

Paxman lanserar en förbättrad assitanstjänst för leverantörer och patienter, samt erbjuder en ny affärsmodell

Idag tillkännager Paxman sitt första undertecknade kontrakt för den nya affärsmodellen med det omfattande hälsovårdssystemet i New Jersey, samt lanseringen av den förbättrade Paxman HUB-tjänsten.

Hittills har Paxmans skalpkylning i USA endast varit tillgängligt för patienter som kan betala för sin egen behandling, samt för de som har erhållit stöd från organisationer, därav har patienternas tillgång till skalpkylning varit begränsad.
Med den nya affärsmodellen, buy and bill, utökas patienternas möjligheter att erhålla kostnadstäckning för skalpkylning.

Richard Paxman, VD för Paxman, kommenterar ”En utökad åtkomst för patienterna har alltid varit av högsta prioritet för vår organisation. Paxman HUB support kommer att hjälpa både personal och patienter med verifiering av försäkringsförmåner och förhandsauktoriseringsprocesser, och Paxmans förbättrade Patient Assistance Program (PAP) kommer ge många fler patienter tillgång till skalpkylning.
Företaget kommer även fortsättningsvis arbeta med stiftelser för ekonomiskt bistånd för de som inte kvalificerar sig till PAP, för att säkerställa att skalpkylning är ett prisvärt alternativ för alla som vill ha chansen att undvika den förödande bieffekten cellgiftsinducerat håravfall.” Vidare tillägger Richard ”Paxmans första kund som kontrakterade den nya buy and bill-modellen och PAP-programmet är det omfattande hälsovårdssystemet i New Jersey, och vi ser fram emot att många andra följer efter. Vi för diskussioner med ett antal communitys och akademiska centra över hela USA som vill gå över till denna nya affärsmodell.”

Avtalet är det första som tecknats för den nya affärsmodellen i USA. Sjukvårdssystemet i New Jersey kommer nu köpa kylhättor via Paxmans distributionspartner och lämna in anspråk till försäkringsbolag på uppdrag av sina patienter för tillhandahållande av Paxmans behandling. De två nya CPT®-koderna används för den initiala monteringen och kalibreringen av hättan, såväl som pågående kylbehandling som ges före, under och efter cellgiftsbehandlingar enligt följande:

  • 0662T: Mekanisk kylning av hårbotten; initial mätning och kalibrering av hättan. Denna kod faktureras när hättan är monterad på patienten och får endast användas en gång per patient.
  • 0663T: Placering av enhet, övervakning och borttagning av enhet. Denna kod faktureras varje gång patienten får skalpkylning under cellgiftsbehandling och ska användas tillsammans med cellgiftsbehandlingsadministrationskoderna 96409, 96411, 96413, 96415, 96416 och 96417.

Det första hälso- och sjukvårdssystemet som kontrakterar Paxmans nya affärsmodell är det största och mest omfattande i delstaten New Jersey, och är ledande inom att kunna erbjuda sina patienter Paxman Scalp Cooling för att motverka håravfall under cellgiftsbehandling, efter att ha samarbetat med Paxman sedan 2018.
Under denna tid har cancerpatienter som använder Paxman Scalp Cooling kunnat erbjudas en behandling genom affärsmodellen för egen betalning.

Över 400 platser runtom i USA som redan har Paxmans utrustning installerad kan nu förbereda sig på ökade möjligheter till kostnadsersättning för Paxmans behandling, i enlighet med lagar och regler som styr tillhandahållandet som kan ersättas av privata- och federala försäkringar, inklusive Medicare eller Medicaid.
Paxman kommer fortfarande erbjudas på alla platser enligt den gamla affärsmodellen under övergångsperioden.
För leverantörer som är intresserade av att veta mer om den nya affärsmodellen, vänligen kontakta hcp@paxmanusa.com

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram