En landsomfattande nedstängning har genomförts i alla delar av Storbritannien i ett försök att förhindra att sjukvården blir överbelastad, eftersom sjukdomsfall med den nya varianten av Coronaviruset har ökat i landet.

England genomförde nedstängningen igår kväll med de regler som skulle bli lag från och med onsdag 6 januari 2021.

Säkerheten för vår personal är av största vikt, och vi kommer vidta alla nödvändiga åtgärder för att fortsätta säkerställa detta.

Företaget har redan vidtagit Covid-19-säkrade åtgärder och följer de senaste riktlinjerna gällande folkhälsan.

Många i vårt team, både i Storbritannien och andra delar av världen, arbetar hemifrån så långt det går.

Det är dock viktigt att förstå, att baserat på de utmaningar vi har övervunnit sedan mars 2020, är det business as usual. Vi kommer fortsätta att arbeta nära våra leverantörer, partners och kunder för att säkerställa att våra patienter har tillgång till Paxmans skalpkylning globalt.

Även om det finns utmaningar framöver kommer 2021 bli ett starkt år för Paxman med en stark start i kvartal 1, baserat på en positiv orderbok från våra partners i Italien, Brasilien, Ryssland, Nederländerna, USA och naturligtvis Storbritannien.

Paxman kommenterar den landsomfattande nedstängningen i Storbritannien