Contact

PAXMAN erhåller marknadsgodkännande i Argentina för bolagets senaste skalpkylningssystem

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit marknadsgodkännande i Argentina för den senaste PSCS-modellen av sitt skalpkylningssystem. De första 8 PSCS-systemen kommer att levereras till distributören Xeikon Diagno under december 2019.

Sedan tidigare finns 11 system av PAXMANs tidigare modell installerade i Argentina, och ett lanseringsevent genomfördes i maj i år i Buenos Aires med över 100 inbjudna gäster. PAXMAN och Xeikon Diagno kommer nu att fortsätta med betydande marknadsaktiviteter i landet.

– Många kvinnor och män i Argentina söker efter en möjlighet att behålla sitt hår i samband med cellgiftsbehandling, och det gör vår skalpkylning intressant för cancercenter som vill erbjuda sina patienter förbättrad livskvalitet. Det är därför glädjande att vi nu kan börja installera vår senaste PSCS-modell tillsammans med Xeikon Diagno, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

Argentina är hårt drabbat av cancer då hela 129 000 fall upptäcks varje år, och bröstcancer är den vanligaste typen. Landets nationella cancerinstitut (NCI) har lanserat en femårsplan för att både upptäcka tumörer tidigare och erbjuda patienter en bättre vård, inklusive förbättrad livskvalitet.

PAXMAN kommer att fortsätta att använda sin existerande affärsmodell i Argentina, vilket innebär att bolaget säljer skalpkylningssystem till distributören. Kassaflödet från Argentina kommer att ge stöd till bolagets offensiva expansion på nya marknader där affärsmodeller med betalning per såld behandling och/eller kylhätta används.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram