PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit marknadsgodkännande i Argentina för den senaste PSCS-modellen av sitt skalpkylningssystem. De första 8 PSCS-systemen kommer att levereras till distributören Xeikon Diagno under december 2019.

Sedan tidigare finns 11 system av PAXMANs tidigare modell installerade i Argentina, och ett lanseringsevent genomfördes i maj i år i Buenos Aires med över 100 inbjudna gäster. PAXMAN och Xeikon Diagno kommer nu att fortsätta med betydande marknadsaktiviteter i landet.

– Många kvinnor och män i Argentina söker efter en möjlighet att behålla sitt hår i samband med cellgiftsbehandling, och det gör vår skalpkylning intressant för cancercenter som vill erbjuda sina patienter förbättrad livskvalitet. Det är därför glädjande att vi nu kan börja installera vår senaste PSCS-modell tillsammans med Xeikon Diagno, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

Argentina är hårt drabbat av cancer då hela 129 000 fall upptäcks varje år, och bröstcancer är den vanligaste typen. Landets nationella cancerinstitut (NCI) har lanserat en femårsplan för att både upptäcka tumörer tidigare och erbjuda patienter en bättre vård, inklusive förbättrad livskvalitet.

PAXMAN kommer att fortsätta att använda sin existerande affärsmodell i Argentina, vilket innebär att bolaget säljer skalpkylningssystem till distributören. Kassaflödet från Argentina kommer att ge stöd till bolagets offensiva expansion på nya marknader där affärsmodeller med betalning per såld behandling och/eller kylhätta används.

PAXMAN erhåller marknadsgodkännande i Argentina för bolagets senaste skalpkylningssystem