Contact

Lagförslag presenterat med syfte att öka tillgången till skalpkylningsterapi

Fredagen den 1 april, i Washington D.C., presenterades lagförslaget HB7322 i parlamentet med syfte att fordra täckning för skalpkylning för grupphälsoplaner och grupp- och individuell sjukförsäkring, specificerade federala hälsovårdsprogram och Federal Employees Health Benefits Program.

Lagstiftningen presenterades av ordförande för House Appropriations Committee, Rosa DeLauro, och fordrar att alla sjukförsäkringsbolag tillhandahåller täckning för skalpkylning, för att förebygga kemoterapiinducerad alopeci för cancerpatienter.

Kongresskvinnan DeLauro, som är trettiofyra år och själv canceröverlevande, kommenterade: ”Håravfall är en av de mest fruktade biverkningarna för män och kvinnor som har diagnosticerats med cancer. Eftersom de flesta cancerpatienters försäkring inte täcker skalpkylningsterapi tvingas de göra ett val mellan att ådra sig betydande skulder eller terapi som kan bevara det mentala välbefinnandet och känslan av normalitet under kampen mot cancer.”

Propositionstexten finns här.

Kommande steg för lagförslaget är en omröstning i House Committee. Det kommer sedan att behandlas av senaten och representanthuset. Om lagförslaget antas kommer det att krävas ett slutgiltigt godkännande av presidenten innan det kan undertecknas i lag.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram