Fredagen den 1 april, i Washington D.C., presenterades lagförslaget HB7322 i parlamentet med syfte att fordra täckning för skalpkylning för grupphälsoplaner och grupp- och individuell sjukförsäkring, specificerade federala hälsovårdsprogram och Federal Employees Health Benefits Program.

Lagstiftningen presenterades av ordförande för House Appropriations Committee, Rosa DeLauro, och fordrar att alla sjukförsäkringsbolag tillhandahåller täckning för skalpkylning, för att förebygga kemoterapiinducerad alopeci för cancerpatienter.

Kongresskvinnan DeLauro, som är trettiofyra år och själv canceröverlevande, kommenterade: ”Håravfall är en av de mest fruktade biverkningarna för män och kvinnor som har diagnosticerats med cancer. Eftersom de flesta cancerpatienters försäkring inte täcker skalpkylningsterapi tvingas de göra ett val mellan att ådra sig betydande skulder eller terapi som kan bevara det mentala välbefinnandet och känslan av normalitet under kampen mot cancer.”

Propositionstexten finns här.

Kommande steg för lagförslaget är en omröstning i House Committee. Det kommer sedan att behandlas av senaten och representanthuset. Om lagförslaget antas kommer det att krävas ett slutgiltigt godkännande av presidenten innan det kan undertecknas i lag.

Lagförslag presenterat med syfte att öka tillgången till skalpkylningsterapi