Contact

Information om insynspersonsförsäljning i PAXMAN AB (publ)

PAXMAN AB (publ) (“PAXMAN” eller “Bolaget”) meddelar att Bolagets befintliga aktieägare Björn Littorin har sålt 300 000 aktier i Bolaget. Köparen har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några av de förvärvade aktierna under en period om 180 dagar från 21 December 2021[1].

Efter transaktionen äger Björn Littorin 465 076 aktier i Bolaget och har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte avyttra några ytterligare aktier under en period om 180 dagar från 21 December 2021[1].

[1] I samband med den riktade emission som Paxman genomförde 16 December 2021 åtog sig Björn Littorin att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i Bolaget under 180 dagar från likviddagen. Förvärvaren av Björn Littorins aktier har övertagit Björn Littorins åtagande med avseende på de förvärvade aktierna.

Information om insynspersonsförsäljning i PAXMAN AB (publ) Information om insynspersonsförsäljning i PAXMAN AB (publ)
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram