En pilotstudie i form av en prospektiv observationsstudie kommer att utgöra första gången som Paxman Scalp Cooling System används inom det här forskningsområdet.

Utöver att vara den första studien då Paxmans skalpkylningssystem används av en patientgrupp som består av barn och unga så är studien “Pilot Study of Cold Cap Therapy for Prevention of Hair loss in Pediatric Patients Receiving Chemotherapy for Non-Malignant Indications” även den första som undersöker skalpkylning som en behandling för att motverka håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling för icke-maligna indikationer.

De negativa effekterna av cellgiftsinducerat håravfall när det gäller patienters kroppsbild, självkänsla och medföljande minskning av sociala kontakter är väldokumenterade och skiljer sig inte för barn och unga vuxna.

– Vi är glada över att kunna börja utforska denna del av skalpkylningsforskningen, vilket stämmer väl överens med Paxmans målsättning att öka patienters tillgång till skalpkylning. Vi kommer att fortsätta att sträva mot att säkerställa att samtliga relevanta patienter ges möjlighet att behålla en känsla av normalitet genom att behålla sitt hår när de genomgår cellgiftsbehandling, oavsett deras ålder, var i världen de bor och deras finansiella situation. Samarbeten som den här studien kan hjälpa oss att uppnå denna målsättning, säger VD Richard Paxman.

Studiens primära målsättning är att utvärdera säkerheten och genomförbarheten för användning av skalpkylning inom patientgrupper med barn och unga som genomgår cellgiftsbehandling för icke-maligna sjukdomar. Håravfallet hos de patienter som använder sig av skalpkylning under sin cellgiftsbehandling kommer att jämföras med håravfallet hos de patienter som inte använder sig av skalpkylning under sin cellgiftsbehandling.

Dessutom kommer incidensen och intensiteten av cellgiftsinducerat håravfall hos de patienter som erhåller cellgiftsbehandling för icke-maligna tillstånd och använder sig av skalpkylning att utvärderas.

Höga doser av cellgiftsbehandling och efterföljande hematopoetisk stamcellstransplantation har kopplats samman med permanent cellgiftsinducerat håravfall. Incidensen för permanent håravfall uppgår till mellan 0,9 % och 43 % i patientgrupper med vuxna och 24 % i patientgrupper med barn och unga.

Rekrytering av upp till 40 patienter kommer att inledas i mitten av mars, och det förväntade primära slutdatumet är december 2024. Studien förväntas vara helt genomförd i slutet av 2025.

Första skalpkylningsstudien med icke-cancerpatienter för att motverka cellgiftsinducerat håravfall hos barn och unga