En världsledare inom skalpkylningsteknik

Cellgiftsinducerat håravfall är allmänt känt som en av de mest traumatiska biverkningarna i samband med cancerbehandling, och ändå tror man ofta att det är oundvikligt. Paxmans vision är att ändra på detta.

Paxmans åtagande att stödja patienter går utöver teknisk innovation; det handlar om att främja en helhetssyn på varumärket där patienterna informeras, kopplas samman och stärks under sin skalpkylningsresa. Som investerare stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Utforska mer ekonomisk data →
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →

Senaste från Paxman

2024-05-23

Kommuniké från årsstämma i PAXMAN AB (publ)

Läs mer →
2024-05-23

PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 31 mars 2024

Läs mer →
2024-04-26

Paxman publicerar bolagets årsredovisning för 2023

Läs mer →
25+
År av banbrytande skalpkylningsteknik
65
Länder över hela världen skalpkylning
100k+
Cancerpatienter har skalpkylt över hela världen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram