Redeye intervjuade Richard Paxman om Q3-rapporten

https://www.redeye.se/research/864561/paxman-interview-with-ceo-richard-paxman-video-4

Redeye har även publicerat en analys av den senast publicerade kvartalsrapporten, vilken går att läsa som bifogad fil.

Redeye Paxman Q3 22 Update2