Contact

Paxmans skalpkylningssystem har godkänts av ANMAT i Argentina

Paxman AB (publ) har nu erhållit godkännande för sitt avancerade skalpkylningssystem av ANMAT, Argentinas motsvarighet till FDA. Godkännandet har föregåtts av omfattande regulatoriska prövningar och är ytterligare ett viktigt steg i Paxmans tillväxtstrategi sedan FDA-godkännandet i USA i slutet av april i år.

ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica) lyder under Argentinas sjuk- och hälsovårdsministerium och hanterar samtliga regulatoriska frågor inom medicinteknik.

Paxman har utsett XEIKON DIAGNO SA till licensierad distributör för hela den argentinska marknaden. Argentina har en cancerincidens som ligger mellan medium och hög, enligt den officiella statistik som publicerats av IARC (International Agency for Research on Cancer). Årligen rapporteras över 100 000 nya fall i Argentina.

"Att ANMAT nu godkänt Paxman Scalp Cooling innebär att vi kan utöka vår verksamhet i Latinamerika. I denna del av världen förväntas en mycket stark tillväxt inom just medicinteknik, vilket gör Argentina till en stor och spännande exportmarknad för oss", säger Richard Paxman, VD i Paxman AB.

PDF PDF
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram