Paxman AB (publ) har nu erhållit godkännande för sitt avancerade skalpkylningssystem av ANMAT, Argentinas motsvarighet till FDA. Godkännandet har föregåtts av omfattande regulatoriska prövningar och är ytterligare ett viktigt steg i Paxmans tillväxtstrategi sedan FDA-godkännandet i USA i slutet av april i år.

ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica) lyder under Argentinas sjuk- och hälsovårdsministerium och hanterar samtliga regulatoriska frågor inom medicinteknik.

Paxman har utsett XEIKON DIAGNO SA till licensierad distributör för hela den argentinska marknaden. Argentina har en cancerincidens som ligger mellan medium och hög, enligt den officiella statistik som publicerats av IARC (International Agency for Research on Cancer). Årligen rapporteras över 100 000 nya fall i Argentina.

"Att ANMAT nu godkänt Paxman Scalp Cooling innebär att vi kan utöka vår verksamhet i Latinamerika. I denna del av världen förväntas en mycket stark tillväxt inom just medicinteknik, vilket gör Argentina till en stor och spännande exportmarknad för oss", säger Richard Paxman, VD i Paxman AB.