Contact

Paxmans skalpkylningssystem har erhållit FDA-godkännande i Taiwan

Paxman AB (publ) har erhållit godkännande för sitt avancerade skalpkylningssystem av Taiwan Food and Drug Administration, TFDA, efter omfattande regulatoriska prövningar. Detta är ytterligare ett viktigt steg i bolagets exportstrategi sedan FDA-godkännandet i USA i slutet av april i år.

För att få marknadsföra en medicinteknisk produkt i Taiwan krävs en registrering av produkten hos Taiwan Food and Drug Administration (TFDA), samt ett formellt godkännande som föregås av en omfattande regulatorisk prövning. För denna marknad har Paxman utsett JiaXin Biotech Co. Ltd till licensierad distributör, ett dotterbolag till HORNG-FWU Group med huvudkontor i centrala Taiwan. JiaXin har en stark och erfaren försäljningsorganisation bestående av 43 medarbetare som betjänar Taiwans samtliga större sjukhus. Antalet konstaterade cancerfall ökar kraftigt i Taiwan, främst p g a att medellivslängden ökar mycket snabbt. Senast tillgänglig statistik är från 2013, då totalt ca 100 000 nya cancerfall konstaterades i landet.  

"TFDA-godkännandet för Paxman Scalp Cooling är ett viktigt steg framåt i vår globala tillväxt och utgör samtidigt en väldigt bra möjlighet för oss att utnyttja de erfarenheter vi nu gör när vi expanderar i USA. Vår ambition är att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter oavsett var i världen de befinner sig", säger Richard Paxman, VD i Paxman AB.

PDF PDF
Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram