Contact

Paxman utökar sitt globala nätverk med ytterligare två nya partners för Chile och Ukraina.

Paxman tillkännager idag Sistemplus S.A. som sin exklusiva distributionspartner för Chile, samt Medinova LLC som sin globala distributionspartner för Paxmanutrustning i Ukraina. .

Med huvudkontor i Chiles huvudstad Santiago har Sistemplus S.A. goda förutsättningar att introducera skalpkylning på den chilenska marknaden med sina befintliga starka relationer med viktiga referensläkare, privata och offentliga sjukhus, samt onkologigrupper.

Trots ett relativt litet land har Chile en befolkning på över 19 miljoner och har ett mycket högt Human Development Index (HDI) som rankas som 43 av 189 länder.

Bröstcancer är den vanligast förekommande cancern både ur förekomst- och dödlighetssynpunkt, med en ny diagnos av bröstcancer var tredje timme och tre kvinnor som dör dagligen. Den högsta cancerincidensen för män är prostatacancer och magcancer är den vanligaste dödsorsaken hos män. År 2018 ställdes 5 393 bröstcancerdiagnoser i Chile.

År 2018 lanserade landet sin tioåriga nationella cancerplan med en förväntad investering på 25 miljoner USD i utrustning och infrastruktur över hela landet, för att inkludera 11 nya cancercentra. 2022 kommer hälsovårdsministeriet att distribuera 130 onkologer och, ännu viktigare, lanseringen av det nationella cancerregistret.

Baserat i Kiev är Medinova LLC redo att lansera Paxman Scalp Cooling System (PSCS) till onkologicentra i hela Ukraina och lägga till Paxman i sin portfölj för representation av världsledande medicintekniska produkter. Medinovas starka rykte ställer dem i en bra position för införandet av skalpkylning till deras redan etablerade kundbas över Ukraina.

Med en befolkning på 43 514 481 är cancer den näst största dödsorsaken i landet och står för 12% av den totala siffran. Det finns 326 nya fall av cancer per 100 000 per år. Cancerprevalensen är 1,7%. Bröstcancer är den vanligaste cancern hos kvinnor som stod för 82 451 fall 2020.

Ukraina har ett väletablerat nätverk av privata, specialiserade onkologikliniker, och medan hälso- och sjukvården i landet är en del av ett garanterat, universellt kostnadsfritt sjukvårdssystem, så bidrar i praktiken de flesta själva till kostnaden för behandlingen. Transformationen pågår med en övergång till ett offentligt hälsovårdssystem baserat på försäkringsbaserade läkemedel.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram