Contact

Paxman undertecknar ett letter of interest med en kinesisk partner med syfte att ingå ett distributions- och marknadsföringsavtal för att gemensamt utveckla den kinesiska marknaden för Paxman Scalp Cooler

Idag meddelar Paxman att man har undertecknat ett letter of interest med syfte att ingå ett distributions- och marknadsföringsavtal med Guangzhou Concord Medical Sci-Tech Innovation Center Co. Ltd (Concord Medical), ett dotterbolag till Concord Medical Services Holdings Limited (NYSE: CCM), för att gemensamt utveckla marknaden för Paxmans skalpkylningssystem i området Stor-Kina, inklusive Macau, Taiwan och Mongoliet.

Det initiala samarbetet löper på en period om fem år och kommer omfatta en utvärderingsperiod på 24 månader för att behandla upp till 300 patienter vid Concord Medicals Guangzhou Concord Cancer Center (GCCC) ett National Health Commission- certifierat tertiärt specialsjukhus beläget i Sino-Singapore Guangzhou Knowledge City.

Richard Paxman, VD för Paxman, säger: ”Detta avtal är ett viktigt första steg mot lanseringen av Paxman Scalp Cooling på den mycket stora kinesiska marknaden. Vi ser fram emot att snart kunna nå ett stort antal cancerpatienter i Stor-Kina i samarbetet med Concord Medical och hoppas att kunna omvandla det till betydande försäljningsvolymer under de kommande åren. Det är även en spännande vidareutveckling av företagets vision att göra skalpkylningstekniken tillgänglig för alla cancerpatienter över hela världen. ”

Kinas befolkning uppgår till 1, 402 miljarder och 2020 fanns det 4,6 miljoner nya cancerfall i Kina, att jämföra med 2,3 miljoner i USA. Kina stod för 24% av de nydiagnostiserade fallen och 30% av de cancerrelaterade dödsfallen i världen. Lungcancer är fortfarande den vanligaste cancertypen och den vanligaste orsaken till dödsfall på grund av cancern i landet, dock är bröstcancer den vanligaste cancertypen bland kvinnor om man ser till förekomsten stratifierad efter kön. Dödligheten på grund av cancer i Kina är hög, därför behövs övergripande strategier omgående för att förändra cancerbördan genom att öka medvetenheten om riskfaktorer, genetiska risker samt stärka betydelsen av tidig screening.

Concord Medical Services Holdings Limited (NYSE: CCM) är en vårdgivare som erbjuder en komplett cykel av förstklassiga onkologiska tjänster inklusive cancerdiagnos, behandling, utbildning och förebyggande.
Bolaget fokuserar på att tillhandahålla en multidisciplinär cancervårdsstrategi inom alla områden av onkologiska tjänster på sina cancersjukhus och att utrusta sina sjukhus med tekniskt avancerad utrustning såsom det toppmoderna protonterapisystemet. I samarbete med inhemsk och internationellt ledande intelligens strävar de efter att förbättra kvaliteten och tillgängligheten för cancervård. Deras nätverk av medicinskt avancerade cancersjukhus, kliniker och partnersjukhus över hela Kina säkerställer engagemanget för den högsta standarden för medicinska tjänster för patienter. Deras vision är att vara patientens mest pålitliga anti-cancerpartner. För mer information, se http://ir.ccm.cn

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram