Styrelsen för PAXMAN AB (publ) har beslutat tidigarelägga publiceringen av bolagets kvartalsrapport för perioden januari – september 2017.

I enlighet med styrelsens beslut kommer kvartalsrapporten att publiceras fredagen den 24 november 2017, i stället för måndagen den 27 november 2017 som tidigare angetts.