Paxman publicerar idag februari månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Denna utgåva lyfter fram de nyligen publicerade världsunika biologiska forskningsresultat som visar hur skalpkylning skyddar mänskliga hårsäckar mot cellgifter. Resultaten baseras på forskning vid Paxman Scalp Cooling Research Centre, Huddersfields Universitet. Denna banbrytande forskning utgör ett viktigt steg framåt för förståelsen av hur skalpkylning fungerar, och den används redan för att ytterligare förbättra Paxmans skalpkylning med sikte på att uppnå visionen ’zero hair loss’.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om Paxmans nyligen genomförda riktade nyemission om 59 MSEK, bolagets planerade installationer av skalpkylningssystem på 20 platser i USA under Q1 och Q2 utöver de kommande installationer som redan presenterats i januari månads nyhetsbrev, samt att Paxman rekryterar i syfte att förstärka sin närvaro på de viktiga marknaderna Europa och Indien.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxfeb21se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om världens första biologiska forskningsresultat som visar hur skalpkylning skyddar mänskliga hårsäckar