PAXMAN publicerar idag bolagets nyhetsbrev för januari 2020 som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Denna utgåva uppmärksammar och ger exempel på att många vårdgivare i Storbritannien nu uppgraderar sina äldre PAXMAN-system till den nyaste versionen.

Nyhetsbrevet innehåller även artiklar om positiva studieresultat med asiatiska bröstcancerpatienter, ett nytt volontärprogram för stöd till skalpkylningsanvändare samt PAXMANs första installation i Puerto Rico.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

http://bit.ly/paxjan20se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om uppgraderingar till bolagets senaste system i Storbritannien