PAXMAN publicerar idag augusti månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I denna utgåva lyfts utvecklingen i Frankrike, där Paxman sköter försäljning och distribution på egen hand, fram som en marknad med positiv utveckling under covid-19-pandemin. Bolaget har erhållit order om totalt 11 system till franska kunder under de senaste månaderna.

I nyhetsbrevet uppmärksammas även att Paxman installerat system vid 18 cancercenter i USA under covid-19-pandemin, nya distributörer i Sydkorea och Marocko, nya europeiska riktlinjer som rekommenderar kylningsterapi för att motverka cellgiftsinducerade nervskador (CIPN), samt att Paxman fortsätter att förstärka sina relationer med inflytelserika organisationer i USA.

Dessutom bjuds aktieägare, investerare och andra intressenter in till ett virtuellt Q&A-event med VD Richard Paxman den 28 augusti kl. 17.00 CEST om bolagets delårsrapport för Q2 2020 som publiceras den 27 augusti.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxaug20se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om stark utveckling i Frankrike trots covid-19-pandemin