Paxman publicerar idag augusti månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram att Paxman har erhållit flertalet viktiga order på sina internationella marknader, och att bolagets distributionspartners har installerat skalpkylningssystem i många länder inklusive Brasilien, Tjeckien, Frankrike, Indien, Israel, Puerto Rico, Spanien och Sverige.

I nyhetsbrevet går det även att läsa en uppdatering om Paxmans framgångsrika webinarium i Indien där sjuksköterskor från Massachusetts’s General Hospital och Mumbai Oncocare Cancer delade med sig av sina erfarenheter av skalpkylning till över 490 livestreamande deltagare, samt att Paxman erhållit flertalet order och genomfört installationer i Storbritannien och ett antal delstater i USA.

Aktieägare uppmanas även att skicka in frågor om bolagets nyligen publicerade delårsrapport för Q2 2021 till en VD-intervju som kommer att publiceras i nästa månads nyhetsbrev.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxaug21se

Paxmans nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Paxman publicerar nyhetsbrev om stark internationell order- och installationsaktivitet under sommaren