Contact

Paxman publicerar nyhetsbrev om sin lansering av en webbplats med skalpkylningsstudier och forskningsdata

Paxman publicerar idag februari månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram att Paxman har lanserat en webbaserat digitalt bibliotek med en stor samling av kliniska studier och forskningsdata inom skalpkylning. Webbplatsens Scalp Cooling Study Library utgörs av en omfattande databas med viktiga publicerade kliniska forskningsstudier och data. Det samlade materialet ger en oberoende översikt av global forskning och praxis kring skalpkylning och kryoterapi för hantering av de allvarliga biverkningarna håravfall och perifer neuropati som kan uppstå vid cellgiftsbehandling. Webbplatsen utforskar det senaste inom kliniska data när det gäller skalpkylning, randomiserade studier, multicenterstudier och vetenskaplig forskning med över 60 forskningsstudier inom skalpkylning och kryokompression hittills.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om Paxmans nya distributionsavtal med en partner i Colombia, att Paxman och Montefiore Medical Center vid the University Hospital for Albert Einstein College of Medicine i New York snart kommer att inleda en ny klinisk studie för att utvärdera skalpkylning som en metod för att motverka cellgiftsinducerat håravfall hos färgade patienter i USA, samt om ett flertal order och installationer i USA, Storbritannien, Ryssland, Australien, Turkiet och en fransk ö utanför Madagaskar.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxfeb22se

Paxmans nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram