Paxman publicerar idag februari månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram att Paxman har lanserat en webbaserat digitalt bibliotek med en stor samling av kliniska studier och forskningsdata inom skalpkylning. Webbplatsens Scalp Cooling Study Library utgörs av en omfattande databas med viktiga publicerade kliniska forskningsstudier och data. Det samlade materialet ger en oberoende översikt av global forskning och praxis kring skalpkylning och kryoterapi för hantering av de allvarliga biverkningarna håravfall och perifer neuropati som kan uppstå vid cellgiftsbehandling. Webbplatsen utforskar det senaste inom kliniska data när det gäller skalpkylning, randomiserade studier, multicenterstudier och vetenskaplig forskning med över 60 forskningsstudier inom skalpkylning och kryokompression hittills.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om Paxmans nya distributionsavtal med en partner i Colombia, att Paxman och Montefiore Medical Center vid the University Hospital for Albert Einstein College of Medicine i New York snart kommer att inleda en ny klinisk studie för att utvärdera skalpkylning som en metod för att motverka cellgiftsinducerat håravfall hos färgade patienter i USA, samt om ett flertal order och installationer i USA, Storbritannien, Ryssland, Australien, Turkiet och en fransk ö utanför Madagaskar.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxfeb22se

Paxmans nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Paxman publicerar nyhetsbrev om sin lansering av en webbplats med skalpkylningsstudier och forskningsdata