PAXMAN publicerar idag september månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I denna utgåva lyfts den betydande efterfrågan i Storbritannien hittills under 2020 fram, med 60 sålda eller beställda system till och med augusti trots rådande pandemirestriktioner. Detta visar på de starka relationer som Paxman har byggt upp med både den privata och den offentliga sektorn.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om bolagets fortsatta framsteg inom utvecklingen av en produkt för att motverka cellgiftsinducerade nervskador i händer och fötter (CIPN). I oktober förväntas en vetenskaplig artikel om projektet bli publicerad, och dessutom har den ledande opinionsbildaren Prof. Charles Loprinzi vid the Mayo Clinic, Rochester, USA tackat ja till att ingå i Paxmans advisory board.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxsep20se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om signifikant försäljning i Storbritannien och fortsatta framsteg inom utvecklingen av en CIPN-produkt