Contact

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om signifikant försäljning i Storbritannien och fortsatta framsteg inom utvecklingen av en CIPN-produkt

PAXMAN publicerar idag september månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I denna utgåva lyfts den betydande efterfrågan i Storbritannien hittills under 2020 fram, med 60 sålda eller beställda system till och med augusti trots rådande pandemirestriktioner. Detta visar på de starka relationer som Paxman har byggt upp med både den privata och den offentliga sektorn.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om bolagets fortsatta framsteg inom utvecklingen av en produkt för att motverka cellgiftsinducerade nervskador i händer och fötter (CIPN). I oktober förväntas en vetenskaplig artikel om projektet bli publicerad, och dessutom har den ledande opinionsbildaren Prof. Charles Loprinzi vid the Mayo Clinic, Rochester, USA tackat ja till att ingå i Paxmans advisory board.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxsep20se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram