Contact

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om positiva kliniska resultat i japansk forskningsstudie

PAXMAN publicerar idag juni månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I denna utgåva noteras att data från en klinisk studie i Japan visar att asiatiska bröstcancerpatienter erhåller lika positiv effekt av skalpkylning som patienter i Europa och USA. Detta är viktigt då en studie från 2019 indikerade svagare data för asiatiska patienter. Nyhetsbrevet tar även upp en vetenskaplig artikel om optimalt arbetsflöde för skalpkylning som publicerats av ett flertal framstående forskare i USA. Artikeln förväntas kunna underlätta för optimal implementering vid nya cancercenter.

I nyhetsbrevet uppmärksammas även Paxmans distributörer i Italien och Ryssland som lyckats väl hittills under 2020 trots COVID-19-pandemin, bolagets uppskattade digitala serier som nu utökas med fler avsnitt samt att Paxman undertecknat Tigerlily Foundations inkluderingslöfte.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxjun20se

Nyhetsbrevet tar nu sommarledigt och återkommer med nästa utgåva i augusti.

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram