PAXMAN publicerar idag april månads ordinarie utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Denna utgåva fokuserar på att PAXMAN märker av ett fortsatt orderflöde och upprätthåller en hög servicenivå gentemot sina kunder under nuvarande omständigheter. Under april månad har bolaget bland annat erhållit en order om 10 system till Japan och förbereder en leverans om 6 system till Dana Farber Cancer Institute i USA. Övriga order i april inkluderar 4 system till Ryssland, och pågående leveranser i april inkluderar 6 system till Storbritannien, 4 system till Ryssland och 2 system till Brasilien.

I nyhetsbrevet presenteras även PAXMANs nya tjänster för virtuell installation, driftsättning och support som nu införs globalt efter framgångsrik implementering på två kliniker i USA, samt att bolaget erhållit bolagsstöd med anledning av coronavirus-situationen även i USA.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxapr20se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

För ytterligare information, kontakta:

Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se

Om PAXMAN
PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om order och kommande leveranser samt bolagets digitala support till patienter och kunder under covid-19