Contact

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om nya distributionspartners i Indonesien samt Bangladesh

Paxman publicerar idag juni månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram att Paxman har tecknat distributionsavtal med PT. Gekha Karunia Abad för Indonesien samt VisionTech International för Bangladesh. Avtalet för Singapore innebär att Paxman kommer att etablera sin verksamhet i världens fjärde folkrikaste land. Singapore har 270 miljoner invånare, ett välutvecklat offentligt sjukförsäkringssystem som omfattar mer än 80 procent av landets befolkning, och dessutom ett ambitiöst statligt program för att främja tidig upptäckt och behandling av cancer. Bangladesh är ett världens mest tättbefolkade länder med 164 miljoner invånare.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om att Paxman utökar sitt kvalitetsteam i Storbritannien och rekryterar till internationella positioner i Frankrike, Tyskland, Indien och Skandinavien samt att månadens order och installationer inkluderar 5 system till Southend Hospital i Storbritannien, 4 till Nederländerna och 3 till Brasilien samt order till cancercenter i delstaterna New Hampshire, Florida, Minnesota, Texas och Tennessee i USA.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxjun21se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram