PAXMAN publicerar idag en extra utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Denna utgåva fokuserar på att National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) i USA har inkluderat skalpkylning som en rekommenderad kategori 2A-behandling mot håravfall för patienter med äggstockscancer. Sedan NCCN införde motsvarande rekommendation för bröstcancerpatienter under 2019 har PAXMAN märkt av en ökad patientanslutning i USA, och bolaget väntar sig nu en motsvarande, om än inte lika betydande, positiv effekt.

I nyhetsbrevet berättar PAXMAN även om bolagets kraftfulla, tillfälliga program för att reducera sina löpande kostnader i förebyggande syfte till följd av lägre efterfrågan inför Q2 2020 på grund av coronavirus-situationen. Bolaget har dock sett en stark försäljning under hela Q1 2020 och har ännu inte märkt av någon nedgång för antalet anslutna patienter i USA.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxapr20xse

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

För ytterligare information, kontakta:

Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se

Om PAXMAN
PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om NCCNs inkludering av skalpkylning i sina riktlinjer för äggstockscancer samt uppdaterar om coronavirus-åtgärder