Contact

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om NCCNs inkludering av skalpkylning i sina riktlinjer för äggstockscancer samt uppdaterar om coronavirus-åtgärder

PAXMAN publicerar idag en extra utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Denna utgåva fokuserar på att National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) i USA har inkluderat skalpkylning som en rekommenderad kategori 2A-behandling mot håravfall för patienter med äggstockscancer. Sedan NCCN införde motsvarande rekommendation för bröstcancerpatienter under 2019 har PAXMAN märkt av en ökad patientanslutning i USA, och bolaget väntar sig nu en motsvarande, om än inte lika betydande, positiv effekt.

I nyhetsbrevet berättar PAXMAN även om bolagets kraftfulla, tillfälliga program för att reducera sina löpande kostnader i förebyggande syfte till följd av lägre efterfrågan inför Q2 2020 på grund av coronavirus-situationen. Bolaget har dock sett en stark försäljning under hela Q1 2020 och har ännu inte märkt av någon nedgång för antalet anslutna patienter i USA.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxapr20xse

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

För ytterligare information, kontakta:

Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se

Om PAXMAN
PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram