Paxman publicerar idag oktober månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram att Paxman har uppmärksammats på flertalet marknader och har genomfört en framgångsrik kampanj i USA under internationella bröstcancermånaden i oktober. Aktörer och medier som uppmärksammat Paxman Scalp Cooling inkluderar Mayo Clinic Health System och morgon-TV-programmet Good Morning America i USA, The Times of India, brasiliansk TV samt en marknadsföringskampanj av Sverigelotten till stöd för Bröstcancerfonden. Paxmans
#YouveGotThisCampaign lanserades i början av oktober och inkluderar både digital och fysisk annonsering.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om en undersökning av ASCO med 600 onkologer i USA som visar på en betydande positiv attityd när det gäller att erbjuda skalpkylning till de flesta cellgiftspatienter, internationella order från Brasilien, Bulgarien, Frankrike och Rumänien samt att Paxman har omcertifierats med positivt resultat av Medical Device Single Audit Program.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:
https://bit.ly/paxokt21se

Paxmans nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Paxman publicerar nyhetsbrev om medieuppmärksamhet och marknadsföring under internationella bröstcancermånaden