Paxman publicerar idag april månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram en japansk publicerad klinisk studie som visar att Paxmans skalpkylning har preventiva effekter mot permanent håravfall i samband med cellgiftsbehandling av bröstcancerpatienter. Studien inkluderade 117 japanska bröstcancerpatienter som gick igenom fullständig planerad (neo) adjuvant cellgiftsbehandling tillsammans med Paxmans skalpkylning för att motverka håravfall.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om att Paxmans skalpkylning använts som en innovativ kylningsmetod vid Liverpool Heart and Chest Hospital, Storbritannien i samband med specialistkirurgi där patientens kropp och hjärna kyls ner för att kunna stoppa blodflödet under en begränsad tidsperiod, att 10 system levererats till Ryssland med 10 ytterligare system beställda, och att analysbolaget Redeye kommer att inleda bevakning av Paxman efter bolagets kommande Q1-rapport.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxapr21se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om japansk studie som visar att Paxmans skalpkylning motverkar permanent håravfall