Paxman publicerar idag januari månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram att Paxman har inlett en betydande internationalisering av coldcap.com, bolagets patientfokuserade webbplats. I januari lanserades arabiska, franska, tyska, italienska och svenska versioner av webbplatsen, och fler språk kommer att läggas till löpande under 2022. Den här mycket uppskattade webbplatsen drivs för att främja Paxmans målsättning att göra utbildnings- och informationsmaterial tillgängligt för alla – oavsett var i världen man befinner sig.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om att Paxman lanserar den nya podcasten ”Changing the Face of Cancer” där VD Richard Paxman samtalar med kända onkologer, kliniska forskare och medicinska opinionsbildare om hantering av biverkningar, order om flertalet system till USA, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Nederländerna, Tjeckien, Grekland och Brasilien, samt att bolagets partner i Japan anordnar ett webbaserat seminarium den 28 januari om implementering av skalpkylning enligt bästa praxis.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxjan22se

Paxmans nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Paxman publicerar nyhetsbrev om internationalisering av bolagets patientfokuserade webbplats