Contact

Paxman publicerar nyhetsbrev om internationalisering av bolagets patientfokuserade webbplats

Paxman publicerar idag januari månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram att Paxman har inlett en betydande internationalisering av coldcap.com, bolagets patientfokuserade webbplats. I januari lanserades arabiska, franska, tyska, italienska och svenska versioner av webbplatsen, och fler språk kommer att läggas till löpande under 2022. Den här mycket uppskattade webbplatsen drivs för att främja Paxmans målsättning att göra utbildnings- och informationsmaterial tillgängligt för alla – oavsett var i världen man befinner sig.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om att Paxman lanserar den nya podcasten ”Changing the Face of Cancer” där VD Richard Paxman samtalar med kända onkologer, kliniska forskare och medicinska opinionsbildare om hantering av biverkningar, order om flertalet system till USA, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Nederländerna, Tjeckien, Grekland och Brasilien, samt att bolagets partner i Japan anordnar ett webbaserat seminarium den 28 januari om implementering av skalpkylning enligt bästa praxis.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxjan22se

Paxmans nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram