Contact

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om forskningsanslag till bolagets utveckling av en produkt som motverkar cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN)

Paxman publicerar idag maj månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Månadens utgåva lyfter fram att Paxmans samarbete med forskare vid National University Health System (NUHS) i Singapore kring utvecklingen av ett mobilt kylnings- och kompressionssystem för att motverka cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN) har erhållit ett anslag om 1,57 miljoner SGD från the National Research Foundation (NRF) Central Gap Fund i Singapore. Pilotstudier med friska frivilliga och cellgiftspatienter kommer att inledas under det andra kvartalet 2022.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om framsteg för ett lagförslag i Texas som skulle göra det obligatoriskt för försäkringsbolag att ge ersättning för skalpkylningskostnader, leveranser till ett flertal befintliga kunder i USA som utökar sin satsning på skalpkylning från Paxman, internationella order och leveranser som inkluderar 10 system till Australien och 7 till Kanada, samt att Paxman utökar sitt globala nätverk med nya distributörer för Chile och Ukraina. Dessutom uppmanas aktieägare att skicka in sina frågor om den nyligen publicerade delårsrapporten till en frågor och svar-artikel i nästa månads nyhetsbrev.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxmaj21se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram