Contact

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om CPT-kod för skalpkylning i USA och flertalet nya installationer i USA och Storbritannien

Paxman publicerar idag november månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Denna utgåva lyfter fram att USAs hälsovårdsmyndighet AMAs redaktionella panel som hanterar så kallade CPT-koder har meddelat att de kommer att införa en kategori III CPT-kod för skalpkylning. CPT-koden, som förväntas leda till väsentligt högre patientanvändning för Paxmans system i USA, bedöms vara tillgänglig för användning den 1 juli 2021.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om bland annat flertalet nya installationer av Paxmans system i USA och Storbritannien, nya kampanjer med stiftelser i USA, ett förlängt preferred supplier-avtal med ett franskt inköpskooperativ samt att bolagets senaste skalpkylningssystem erhållit marknadsgodkännande i Saudiarabien.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxnov20se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Vad vi gör
Paxman är världsledande inom att hantera biverkningar från cellgiftsbehandlingar och är på en målinriktad resa för att förändra synen på cancer genom kryoterapibaserade behandlingar. Paxmans uppdrag är att tillgängliggöra tillgången till skalpkylning globalt.
Läs mer  →
Finansiella rapporter
Läs Paxmans finansiella rapporter. I dessa dokument hittar du en detaljerad översikt över våra finansiella resultat, viktiga milstolpar och en strategisk framåtblick. Rapporter publiceras kvartalsvis och årsvis.
Läs rapporter →
Investera i Paxman
Paxman har behandlat över 100 000 patienter och installerat över 5 000 system i mer än 65 länder världen över. Vi hjälper till att hantera det trauma som uppstår vid håravfall från cellgiftsbehandling. Genom att investera i Paxman stödjer du inte bara ett bolag, du hjälper oss också att förändra synen på cancer.
Besök Investeringscentrum →
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram